Χρονοτριβή στο Μητρώο Αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ για τα ιατροτεχνολογικά

Για αναίτιες καθυστερήσεις έγκρισης και αποζημίωσης των νέων Ιατροτεχνολογικών προϊόντων στο Μητρώο Αποζημίωσης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κάνει λόγο ο ΣΕΙΒ, ζητώντας άμεσα ενημέρωση.

Αίτημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΕΙΒ) αποτελεί η οριστική επίλυση του προβλήματος σχετικά με την ένταξη νέων παρόμοιων προϊόντων ή βελτίωση/τροποποίηση ενός υφιστάμενου προϊόντος σε προϋπάρχουσα κατηγορία του μητρώου και σε νέα προϊόντα, σε νέα μη υπάρχουσα κατηγορία του μητρώου.

Ο ΣΕΙΒ επισημαίνει ότι έχει αποστείλει επανειλημμένα υπομνήματα  προς τον ΕΟΠΥΥ – ημ. 5/12/2019 και ημ. 19/3/2020 , καθώς «για περισσότερο από ένα χρόνο, τα προϊόντα που έχουν εισάγει οι εταιρείες στο Μητρώο Αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ σε υπάρχουσες κατηγορίες προϊόντων παραμένουν ακόμη μη αποζημιούμενα, παρά την έγκρισή τους από τον ΕΟΠΥΥ».

Ο κλάδος υποστηρίζει ότι  με την διαμόρφωση αυτής της πραγματικότητας αποκλείονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ από την πρόσβαση σε περισσότερα εγκεκριμένα προϊόντα που κυκλοφορούν διεθνώς,  και στερείται η δυνατότητα από τις εταιρείες να επενδύουν στη διεύρυνση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου χωρίς να προξενούν πρόσθετη δαπάνη στον ΕΟΠΥΥ.

Για ασαφή διαδικασία και την έλλειψη χρονοδιαγραμμάτων διαμαρτύρεται ο ΣΕΙΒ,  τονίζοντας  ότι παρ’ όλα αυτά «ο ΕΟΠΥΥ με το ΦΕΚ 715Β, ορίζει την διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα έγκρισης των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων και των Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής (Ι/Π και ΣΕΔ) σε 2 μήνες».

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*