Εκρηκτική άνοδος των επενδύσεων σε ΙΤ από τις ασφαλιστικές εταιρείες

Σε λύσεις IT επιχειρούν να προχωρήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες παγκοσμίως, με αφορμή και την εξάπλωση της πανδημίας του covid-19.

Έρευνα του ZhongAn Fintech Research Institute αποτυπώνει την τάση αυτή, υποβάλλοντας παράλληλα προτάσεις για την ανάπτυξη του κλάδου στη μετα-πανδημική εποχή

Λόγω της κοινωνικής αποστασιοποίησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για τη διεξαγωγή διαδικτυακών promotions, τη λειτουργία των λεγόμενων απομακρυσμένων γραφείων, την αγορά εξοπλισμού τηλεργασίας, την υποστήριξη και τη συντήρηση συστημάτων ψηφιακού εξοπλισμού και την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης στους υπαλλήλους.

Επιπλέον, λόγω covid-19, οι ασφαλιστικές επέκτειναν τις επενδύσεις τους στην ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των portals αυτοεξυπηρέτησης, των real-time διαδραστικών συστημάτων, των apps για κινητά που συνέδραμαν τις υπηρεσίες διακανονισμού αξιώσεων και της τεχνολογίας τηλεφωνικών κέντρων.

Μηχανισμοί όπως ο εικονικός έλεγχος, οι “αυτόνομες” αξιώσεις και ο προσδιορισμός της ζημιάς μέσω τεχνητής νοημοσύνης αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για τον κλάδο ο οποίος τείνει να τα χρησιμοποιεί ολοένα και ευρύτερα.

Σύμφωνα με έρευνα της Celent, το 67% των ασφαλιστικών άρχισαν να προσαρμόζουν και να αυξάνουν τους προϋπολογισμούς τους για την απόκτηση εργαλείων ΙΤ μετά την έξαρση της πανδημίας. Για τις μεγάλες ασφαλιστικές, μόλις το 8% εξ αυτών δήλωσαν ότι δεν θα αυξήσουν τον προϋπολογισμό για τα εν λόγω εργαλεία εντός του 2020.

Όσον αφορά τις μικρές ασφαλιστικές εταιρείες, ένα ποσοστό της τάξης του 16% δήλωσαν ότι δεν θα αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για την αξιοποίηση της ΙΤ το 2020, αποδίδοντας την απόφαση αυτή στα περιορισμένα τους έσοδα την τρέχουσα περίοδο.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*