Προγράμματα για την ασφάλεια πληροφοριών με την υπογραφή Μ. Σφακιανάκη

Με εγκύκλιό την η ΕΑΕΕ ενημερώνει για την επιστολή  από την εταιρία GDPR GREECE,
αναφορικά με τη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στην ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων και στη διαχείριση ψηφιακών ρίσκων και απειλών.
Η εταιρία GDPR Greece παρέχει υπηρεσίες συμμόρφωσης, υλοποίησης, υποστήριξης και
εκπαίδευσης, οι οποίες καλύπτουν το φάσμα του GDPR και της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Ιδρυτές της εταιρίας είναι ο γνωστός για τη δράση του στο ηλεκτρονικό έγκλημα, κος Μανώλης Σφακιανάκης και ο κος Ιωάννης Μακρυπούλιας, Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής, εξειδικευμένος σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, στόχος της εταιρίας είναι να αποτελέσει τον σύμβουλο σε εταιρείες, οργανισμούς, αλλά και φυσικά πρόσωπα σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με ιδιαίτερη έμφαση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (European General Data Protection Regulation-GDPR).
Στην επισυναπτόμενη επιστολή θα βρείτε πληροφορίες για τα παρεχόμενα
προγράμματα εκπαίδευσης, το αντικείμενο, το κόστος κτλ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*