Διαχείριση εγγυήσεων με blockchain…α λα ιταλικά

Μια νέα πρωτοβουλία παίρνει σάρκα και οστά με στόχο την ψηφιοποίηση και διαχείριση εγγυήσεων μέσω της τεχνολογίας blockchain. Πρόκειται για μια πιλοτική εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο στην γειτονική Ιταλία που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2020, από το CeTIF, την SIA και την Reply, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ιταλίας και την αρμόδια εποπτική αρχή IVASS

Η πρωτοβουλία «Fideiussioni Digitali» (Digital Sureties) είναι αποτέλεσμα σχετικής μελέτης εφαρμοσιμότητας  η οποία διήρκεσε περίπου 4 μήνες στην οποία συμμετείχαν περίπου τριάντα σημαντικοί παράγοντες του  ασφαλιστικού, τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού χώρου, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων.

Απάτες 1,6 δισ. ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια

Τη ζοφερή εικόνα στον τομέα αυτον αποτυπώνουν τα στοιχεία από την ιταλικη οικονομική αστυνομία που κάνει λόγο για πλαστές εγγυήσεις 1,6 δισ. ευρώ τα τελευταία 4 χρόνια.

Ως εκ τούτου βασικός στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η μείωση των πλαστών εγγυήσεων ενώ  στοχεύει επίσης στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορέων του οικοσυστήματος (εγγυητής, συμβαλλόμενο μέρος) μέσω της «συμβολαιογραφικής καταγραφής» των εγγυήσεων και της ασφάλειας ολόκληρης της διαδικασίας.

Η λύση «Fideiussioni Digitali» θα αναπτυχθεί με διαδικασία «sandbox» δηλαδή σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα αξιοποιηθούν  τα πραγματικά δεδομένα υπό την επίβλεψη μιας επιστημονικής επιτροπής που αποτελείται από την Τράπεζα της Ιταλίας, την IVASS, το CeTIF, την SIA και Reply και άλλους συμμετέχοντες, αναφέρει δημοσίευμα της Sole 24 Ore

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*