Ρυθμιστικό πλαίσιο για τα καπνικά προϊόντα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Η ανάγκη ενός ρυθμιστικού πλαισίου για  την κυκλοφορία των νέων εναλλακτικών καπνικών προϊόντων και η εναρμόνιση με την ευρωπαϊκή αγορά θα καλυφθεί  με τον τέταρτο άξονα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.

Τα παραπάνω υποστήριξε στο πλαίσιο της συζήτησης «Μείωση βλάβης: παγκόσμια στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία» στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας ο Επιστημονικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Φαρόπουλος.

Για την Κλινική εμπειρία από προϊόντα μειωμένης βλάβης, μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ, Ιγνάτιος Οικονομίδης. Ο βραβευμένος καθηγητής Karl Fagerstrom, ειδικός στην εξάρτηση από το κάπνισμα και τη νικοτίνη ανέλυσε τα διεθνή δεδομένα για τις πολιτικές προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Σχετικά με την ελληνική πραγματικότητα ο κ. Φαρόπουλος επεσήμανε ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο, στην κατεύθυνση της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που επιχειρείται με τον τέταρτο 4ο Άξονα του Σχεδίου και με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης χρήσης των εναλλακτικών καπνικών προϊόντων.

Δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά κυκλοφορούν και η αποδοχή τους στην αγορά είναι αυξανόμενη, η Πολιτεία πρέπει να θέσει κανόνες.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του καπνίσματος «Η Υγεία μάς Ενώνει» προβλέπει την «συμπόρευση» με την αγορά με  των 27 χωρών της Ε.Ε.. Επίσης,  θα επιλύσει προβλήματα και δυσλειτουργίες που προέκυψαν από τις αρχικές ρυθμιστικές παρεμβάσεις που έγιναν υπό καθεστώς μη πλήρους εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, σύμφωνα με τον κ. Φαρόπουλο.

Στο πνεύμα αυτό, μείζονος σημασίας έργο έχει  η Επιτροπής Αξιολόγησης Νέων Προϊόντων Καπνού, η οποία καθορίζει το πλαίσιο επιστημονικής διερεύνησης, σε συνεργασία με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Συγκεκριμένα, εξετάζεται η ενδεχόμενη ή μη ύπαρξη μειωμένη βλάβη από τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και νέων καπνικών προϊόντων. Η επιτροπή   επιβλέπει το Μητρώο Επιχειρήσεων ατμιστικών προϊόντων, καθώς και τους ελέγχους συμμόρφωσης τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας, διαφήμισης και σήμανσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των νέων προϊόντων καπνού.

Επίσης επί τάπητος τέθηκε το θέμα της διακοπής του καπνίσματος και τα Ιατρεία Διακοπής του Καπνίσματος. Σύμφωνα με τον κ. Φαρόπουλος,  αναγκαίο είναι ακόμη να υπάρξουν προδιαγραφές και η απαραίτητη πιστοποίηση. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία προχωρά στη σωστή κατεύθυνση για να οργανωθεί αυτό το πλαίσιο, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες και τη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στον πληθυσμό.

Αξιοσημείωτο μειονέκτημα των Ιατρείων Διακοπής του Καπνίσματος αποτελεί το περιορισμένο τους ωράριο, το οποίο προφανώς δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των καπνιστών.

Ο ειδικός σύμβουλος ανακοίνωσε ότι είναι στα σχέδια του Υπουργείου είναι η μελέτη του ζητήματος αυτού, σε συνδυασμό με τη περαιτέρω στελέχωση των ιατρείων από επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων.

Προς το παρόν, η αποζημίωση της φαρμακευτικής και συμβουλευτικής θεραπείας για τη διακοπή του καπνίσματος δεν αποτελεί προτεραιότητα εξαιτίας της υψηλής φαρμακευτικής δαπάνης, ωστόσο είναι κάτι που μελετάται να εφαρμοσθεί μελλοντικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*