Χάρτης πορείας για τους ασφαλιστές Ζωής

της Ελενας Ερμείδου

Ούτε αρνητικές, ούτε θετικές είναι προοπτικές του κλάδου Ζωής για το 2020, αλλά σταθερές σύμφωνα με την μελέτη που έδωσε χτες στην δημοσιότητα η Moody’s.

Διαβάστε:

Η ακτινογραφία των ασφαλίσεων Ζωής

Οι ασφαλιστές Ζωής ψάχνουν τρόπους να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στο παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, στο αυστηρό εποπτικό περιβάλλον αλλά και στο πλαίσιο των συντηρητικών επενδυτικών επιλογών. Οι συντελεστές αυτοί είναι που οδήγησαν τον οίκο αξιολόγησης να καταλήξει στο συμπέρασμα αυτό καθώς όπως σημειώνει.

Τα κυριότερα συμπεράσματα σύμφωνα με την Moody’s

 • Τα χαμηλά επιτόκια αποτελούν για μία ακόμα φορά τον βασικό παράγοντα κινδύνου για το κλάδο, ασκώντας πιέσεις στην οικονομική φερεγγυότητα των ασφαλιστικών.
 • Τα χαμηλά επιτόκια επίσης ασκούν πιέσεις στους ασφαλιστές ζωής να επανέπενδύουν τα κεφάλαια που έχουν ωριμάσει, σε συνθήκες χαμηλότερων αποδόσεων επιδρώντας στα επενδυτικά έσοδα και αυξάνοντας την ζήτηση προς επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις και υψηλότερου κινδύνου.
 • Το ΑΕΠ και τα επίπεδα ανεργίας ακόμα ενισχύουν την ανάπτυξη του κλάδου, αλλά οι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομάς επιβραδύνονται δεν ευνοούν την άνοδο των επιτοκίων.
 • Οι ασφαλιστές συνεχώς στρέφουν τις επενδυτικές τους επιλογές προς προϊόντα που δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα χαμηλά επιτόκια, πιο ελαφρά όπως είναι τα unit linked τα οποία ενσωματώνουν στις πολιτικές κάποια στοιχεία άμυνας έναντι των χαμηλών επιτοκίων.
 • Η κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών επωφελήθηκε των κεφαλαιαγορών και η κερδοφορία τους, και τα δύο αυτά στοιχεία θα παραμείνουν ισχυρά με τους δείκτες φερεγγυότητας να κυμαίνονται άνω των ελάχιστων εποπτικών ορίων.
 • Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο θα παραμείνει στην βάση του συντηρητικό και με επιλογές διαφοροποίησης αλλά ο κίνδυνος των κεφαλαίων θα αυξάνεται.
 • Τα Insurtechs μπορούν να διαταράξουν ορισμένους επιμέρους κλάδους Ζωής, αλλά η τάση για συνεργασίες βοηθάει και εκσυγχρονίζει τον κλάδο, προσθέτοντας κάποια στοιχεία αντιστάθμισης.
 • Τα IFRS 17 μεταβάλλουν το  εργασιακό περιβάλλον, οι δείκτες ESG δημιουργούν συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητας.

Στα αρνητικά της Moodys ότι θα υπάρξει μία διόρθωση στην αγορά 30% με συνθήκες μεταβλητότητας, κάποιες ενδείξεις στην οικονομία βαθιάς ύφεσης με πτώση 1% στο παγκόσμιο ΑΕΠ, αλλά και περαιτέρω επιπτώσεις από την πτώση των επιτοκίων αν οι ασφαλιστές δεν λάβουν έγκαιρα μέτρα για χαμηλότερες εγγυήσεις.

Στα θετικά το ό,τι οι ασφαλιστές προσαρμόζουν τα επενδυτικά τους προϊόντα στο περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, ό,τι οι εποπτικοί κανονισμοί κεφαλαίων ενίσχυσαν την κερδοφορία τους η οποία παραμένει σε σταθερά επίπεδα, τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια παραμένουν συντηρητικά, και διαφοροποιημένα, οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του κλάδου.

Στα θετικά και τι θα μπορούσε να αλλάξει τις προοπτικές του κλάδου:

 • Μία σταδιακή αύξηση των επιτοκίων κατά 200-250 μονάδες βάσης, σε συνδυασμό με:
 • μία ισχυρή οικονομική ανάπτυξη με άνοδο του ΑΕΠ στις χώρες του G-20, πάνω του 4%.
 • με μία πολύ ισχυρή αύξηση της ζήτησης των προϊόντων προστασίας και των συνταξιοδοτικών.
 • Μία τεχνολογική πρόοδο η οποία θα βελτίωνε τις συνθήκες στα κανάλια διανομής, τα έσοδα, και τα κέρδη
 • Βελτιώσεις στους δείκτες οικονομικής φερεγγυότητας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*