Αθ. Πρόιος, Interlife: Βλέπουμε την εικόνα πίσω από τους αριθμούς

Στην Interlife λειτουργούμε με οδηγό την υψηλή αξία του προσφερόμενου προϊόντος

«Το μείγμα του δοκιμασμένου με το νέο» είναι η επιτυχημένη «συνταγή» της Interlife AAEΓΑ ως προς τη στρατηγική της και το μοντέλο λειτουργίας της. Ο CFO της ασφαλιστικής, κ. Αθανάσιος Πρόιος, τονίζει ότι η εταιρεία λειτουργεί «με οδηγό την υψηλή αξία του προσφερόμενου προϊόντος και όχι της ανταγωνιστικής τιμής».

Ως προς τις κορυφαίες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ευρύτερα ο κλάδος, ο κ. Πρόιος απαριθμεί τις εξής: «Οι προκλήσεις έρχονται κυρίως από την ιλιγγιώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τον μετασχηματισμό της κοινωνικής δομής και του κοινωνικού ιστού».

iw? Ποιος είναι ο ρόλος του σύγχρονου CFO σε μια ασφαλιστική; Οι διευρυμένες αρμοδιότητές του επηρεάζουν και διαμορφώνουν τις στρατηγικές μιας εταιρείας;

απ. Στο ιδεατό περιβάλλον λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, ο CFO είναι το πρόσωπο που ερμηνεύει τόσο το άμεσο όσο και το έμμεσο οικονομικό της περιβάλλον με όρους επιχειρηματικούς. Είναι το πρόσωπο που βλέπει την εικόνα πίσω από τους αριθμούς, την προβάλλει στο φόντο της επιχειρηματικής στρατηγικής και αναδεικνύει τα μοντέλα προσαρμογής και δράσης.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται πλήρως την αποστολή και τη στρατηγική της εταιρείας. Να κατανοεί και να αφουγκράζεται τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία, και όχι μόνο. Με αυτά τα προαπαιτούμενα, θα πρέπει να είναι μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων της εταιρείας.

Θα πρέπει, βέβαια, να κάνω σαφές ότι ο σύγχρονος CFO δεν είναι ο οικονομικός διευθυντής μιας επιχείρησης όπως τον ξέραμε, αυτός δηλαδή που επόπτευε τον προϋπολογισμό και βελτιστοποιούσε τα οικονομικά μεγέθη με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους και την ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρείας. Σε μια ασφαλιστική –και όχι μόνο– εταιρεία, ο CFO πρέπει πρωτίστως να λαμβάνει υπόψη του όλους τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από κάθε οικονομικό μέγεθος.

Συνεπώς, πρώτος στόχος είναι η φερεγγυότητα, άρα και η μακροβιότητα, της ασφαλιστικής εταιρείας. Για να επιτευχθούν αυτά, ο υγιέστερος και αποτελεσματικότερος τρόπος είναι η συνεχόμενη κερδοφορία. Κάτω από αυτή την εικόνα, οι ισορροπίες είναι δύσκολες και απαιτείται στενή συνεργασία και συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων για την καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων.

Στην Interlife Ασφαλιστική, ο CFO είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος σημαντικών επιτροπών, που λειτουργούν στο πλαίσιο του μοντέλου Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζουμε.

iw? Ποιο είναι, σύμφωνα με τη δική σας στρατηγική, το επιδιωκόμενο μοντέλο λειτουργίας της εταιρείας σας;

 απ. Το μείγμα του δοκιμασμένου με το νέο. Της ανάπτυξης με παραδοσιακά δίκτυα, αλλά με υπερσύγχρονα μέσα. Της εξέλιξης των προϊόντων και της δημιουργίας νέων, με άξονα τη μελλοντική διαμόρφωση των αναγκών που θα επιφέρει η ιλιγγιώδης τεχνολογική εξέλιξη, αλλά και η διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά εντός των κόκκινων γραμμών που επιβάλλουν η διατήρηση της κερδοφορίας, της φερεγγυότητας και η δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους.

Στην Interlife λειτουργούμε με οδηγό την υψηλή αξία του προσφερόμενου προϊόντος και όχι της ανταγωνιστικής τιμής. Η ποιότητα των υπηρεσιών μας και η προσήλωση στις βασικές αρχές λειτουργίας, που σας περιέγραψα, έχουν φέρει τις επιτυχίες που καταγράφουμε επί πολλά χρόνια, συνεχόμενα.

iw? Σε ένα οικονομικό περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση πόσο εύκολα μπορεί να εξασφαλιστεί και πόσο σημαντική είναι για μια εταιρεία;

απ. Στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, η ταχύτητα της πληροφόρησης έχει ξεπεράσει το γνωστό ανέκδοτο-ερώτημα του «πώς κάποιος μπορεί να κλειδώσει ένα συρτάρι έχοντας πρώτα πετάξει τα κλειδιά μέσα». Δεν μιλάμε πια για έγκυρη πληροφόρηση, αλλά για το πόσο πιο νωρίς θα έχει κάποιος πρόσβαση στην πρόβλεψη.

Πολλές φορές, η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας είναι πιο γρήγορη από την εξέλιξη του γεγονότος. Τα τεχνολογικά εργαλεία, σε συνδυασμό με το Διαδίκτυο, έχουν καταστήσει την επιστήμη προσβάσιμη για όλο τον κόσμο. Συνεπώς, το πού οδεύει το κοινωνικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, οι αγορές κ.λπ. είναι απαραίτητο για τον σχεδιασμό, τις δράσεις και τις αντιδράσεις μιας εταιρείας.

Για παράδειγμα, όχι μόνο γνωρίζουμε, αλλά είναι και μετρημένη με σημαντική ακρίβεια η επερχόμενη γήρανση του πληθυσμού στη χώρα μας και το πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στις κοινωνικές παροχές λόγω κυρίως της μεγάλης δυσαναλογίας του αποχωρήσαντος με το απασχολούμενο εργασιακό δυναμικό. Αυτό που θέλει προσοχή είναι η εγκυρότητα της πληροφορίας. Χρειάζονται φίλτρα που θα διασφαλίζουν την αξιοπιστία της πηγής.

Ειδικότερα στις ασφαλιστικές, που διαχειρίζονται μεγάλα αποθέματα, και μία λάθος πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική για τις επενδυτικές της επιλογές.

iw? Ψηφιακός μετασχηματισμός, data governance: Πώς βοηθά τους οικονομικούς διευθυντές ως εργαλείο η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών;

απ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης των δεδομένων, έχει αλλάξει ριζικά την ποιότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων που λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό του οικονομικού μοντέλου μιας επιχείρησης.

Όλο αυτό έχει αναδείξει τη στατιστική επιστήμη ως ένα βασικό επιχειρηματικό εργαλείο τόσο για την ασφαλή εκτίμηση της κατάστασης και της πορείας της εταιρείας όσο και για τον καθορισμό των στόχων και των παραμέτρων τους. Σκεφτείτε ότι τα δεδομένα διαμορφώνουν την επιλεγμένη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο και θα αντιληφθείτε ότι οι νέες τεχνολογίες είναι το «πολυεργαλείο» του CFO για να πετύχει στον ρόλο του.

iw? Ποιες είναι οι κορυφαίες προκλήσεις με τις οποίες έρχεστε αντιμέτωποι και ποιες προτεραιότητες θέτετε για την εταιρεία;

απ. Οι προκλήσεις έρχονται κυρίως από την ιλιγγιώδη εξέλιξη της τεχνολογίας και τον μετασχηματισμό της κοινωνικής δομής και του κοινωνικού ιστού. Προτεραιότητά μας είναι να αφουγκραζόμαστε πρώτοι τις ανάγκες που σχετίζονται με την αποστολή μας και να είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε στον κατάλληλο χρόνο.

Επιπλέον, η υλοποίηση των νέων τεχνολογικών προκλήσεων, όπως το Blockchain, τα ψηφιακά νομίσματα και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, θα αλλάξει τα λειτουργικά δεδομένα των επιχειρήσεων, με αναδιοργανώσεις των πόρων τους και του οργανωτικού τους σχεδιασμού.

Στην Interlife εργαζόμαστε μεθοδικά και προσεκτικά, για να είμαστε παρόντες και σε αυτές τις προκλήσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*