Γιατί όχι και ένα ασφαλιστικό πρωτόκολλο

της Ελενας Ερμείδου

Μήπως ήρθε ο καιρός για νέα αναβαθμισμένα σχέδια. Σχέδια που ισοδυναμούν ή καλύτερα οδηγούν στην αναβάθμιση των ασφαλιστών; Και πώς μπορεί να γίνει μία αναβάθμιση στο κλάδο ; Οχι με λόγια που καμιά φορά είναι δυσνόητα, παρερμηνεύονται ή αποπροσανατολίζουν, απομακρύνοντας το κλάδο από τον στόχο.  Γιατί όχι λοιπόν, με ένα ασφαλιστικό πρωτόκολλο;

Ολοι οι κλάδοι έχουν και ακολουθούν ένα πρωτόκολλο. Και όσοι δεν έχουν σπεύδουν για να μπορέσουν να δουλέψουν αξιοπρεπώς και με αξιοπιστία στο μέλλον. Δεν θα μπορούσαν και οι ασφαλιστές να ακολουθήσουν ένα πρωτόκολλο το οποίο θα υπαγορεύεται από την νομοθεσία και την φύση του επαγγελματος; Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν μόνοι τους χρειάζονται μία καθοδήγηση, παράλληλα και σωστή εκπαίδευση.

Το ασφαλιστικό πρωτόκολλο θα μπορούσε να απαρτίζεται από τρία μέρη:

  • την ταυτότητα του ασφαλιστή και τον αριθμό μητρώου που έχει στο Επιμελητήριο, το όνομα της  εταιρείας με την οποία συνεργάζεται και αν είναι μέτοχος, τι πιστοποιήσεις έχει, αν μπορεί να πουλά προϊόντα συνδεδεμένα με την ασφάλιση, τα unit-linked.
  • Κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη το έντυπο αναγκών του πελάτη, τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη με την συγκατάθεση του, τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη με την έγκριση του, την ιεράρχηση αναγκών, τις προμήθειες του ασφαλιστή.
  • Την επιλογή και καταγραφή της λύσης που προτείνεται για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη με όρους κατανοητούς και με σαφήνεια βάσει των όσων ζήτησε ο πελάτης, σε τι συμφωνεί ο πελάτης, σε τι δεν συμφωνεί ο πελάτης.

Φυσικά υπάρχει και το έντυπο αναγκών που πρέπει να συμπληρώνεται. Ενα, όμως  ασφαλιστικό πρωτόκολλο δίνει μεγαλύτερη αξία στον ασφαλιστή και τον πελάτη. Δεν θα απαλειφθούν οι διαφωνίες, αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πουθενά, θα ελαχιστοποιηθούν, όμως.

Το επάγγελμα του ασφαλιστή στο παρελθόν ήταν παρεξηγημένο, το μερίδιο των ευθυνών για την κατάσταση αυτή το έχει αναγνωρίσει ο κλάδος. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, το επάγγελμα αναβαθμίζεται. Δεν υπάρχει χρόνος για απόδοση ευθυνών, ποιος, γιατί και πως.

Το καλύτερο που έχει να κάνει ο κλάδος είναι να κάνει έργο και πράξη ότι σωστό έχει ειπωθεί, αφήνοντας πίσω προσωπικές διαμάχες και ανταγωνισμούς.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών δια του προέδρου Ιωάννη Χατζηθεοδοσίου δείχνει να θέλει να προχωρήσει και να γεφυρώσει τις διαφορές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*