Ι.Τοζακίδης, ΠΣΣΑΣ: Σε φάση ωρίμανσης ασφαλιστικές – ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Σημαντική είναι η πρόοδος που έχει συντελεστεί τα τελευταία δύο-τρία χρόνια στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, και έχουν ωριμάσει οι συνθήκες ώστε η αγορά να κάνει το «επόμενο βήμα».

Σε συνέντευξή του στο iw, ο κ. Ιωάννης Τοζακίδης, πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, τονίζει ότι ο νέος νόμος IDD παρέχει, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ισοτιμία, ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους. Στόχος, με αυτόν τον τρόπο, είναι να μη λειτουργεί εις βάρος των αδυνάμων ο πιο οικονομικά εύρωστος, σημειώνει. Σταδιακά και προς τη σωστή κατεύθυνση είναι επίσης η προσαρμογή από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά το θέμα των δικαιωμάτων.

στην Έλενα Ερμείδου και Βάϊο Κρόκο

  • Κύριε Τοζακίδη, ως πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ, πείτε μας, σε τι φάση βρίσκεται σήμερα ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης;

Η ασφαλιστική αγορά και η ασφαλιστική διαμεσολάβηση ακολουθούν παράλληλους δρόμους προς την ίδια κατεύθυνση. Όλοι οι παράγοντες που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς είναι σε φάση ωρίμανσης. Υπάρχει θετική στάση να αντιμετωπισθούν οι νέες προκλήσεις και, κυρίως, η περαιτέρω ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης των πολιτών, η αναβάθμιση του κύρους της αγοράς και η ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση έχει κάνει μια σημαντική διαδρομή τα τελευταία δύο-τρία χρόνια και έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες ούτως ώστε όλοι μαζί να κάνουμε το «επόμενο βήμα».

Η μεγάλη πρόκληση από μέρους της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των ασφαλιστικών εταιρειών, της εποπτικής αρχής είναι στοχευμένη σε έναν απόλυτα ικανοποιημένο πελάτη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις να μας εμπιστευτεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών.

  • Πώς θα χαρακτηρίζατε τις αλλαγές που έφερε ο νέος νόμος για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων IDD;

Ο νέος νόμος 4583/2018 θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και το κύρος της ασφαλιστικής αγοράς, αρκεί να σεβαστούμε όλοι μαζί αυτά που ορίζονται στα άρθρα του νόμου και κυρίως του Κώδικα Δεοντολογίας.

Η IDD, μαζί με την ενσωμάτωση της νέας εθνικής νομοθεσίας, βάζει τους κανόνες ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι (εναλλακτικά δίκτυα και τα τρία επίπεδα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως κατά περίπτωση αναφέρονται στον νόμο. Ο δυνατός, δηλαδή όποιος έχει επαρκή κεφάλαια, να μη λειτουργεί εις βάρος των πιο αδύναμων. Οι αξίες και ο σεβασμός είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές για να προχωρήσει η αγορά.

  •  Έχουν προσαρμοστεί οι συμβάσεις στα νέα δεδομένα της IDD; Το θέμα των δικαιωμάτων έχει ξεκαθαριστεί;

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της αγοράς, γίνεται μια σταδιακή προσαρμογή από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι περισσότερες συμβάσεις έχουν ενσωματωθεί στη νέα νομοθεσία και οφείλουν όσοι υπογράφουν συμβάσεις συνεργασίας να μελετούν το περιεχόμενό τους.

Το άρθρο 4 ξεκαθαρίζει πλήρως τους ορισμούς των τριών κατηγοριών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης: α) ασφαλιστικοί πράκτορες, β) συντονιστές ασφαλιστικών πρακτόρων, γ) μεσίτες ασφαλίσεων, περιγράφοντας πλήρως το έργο της κάθε κατηγορίας.

Το άρθρο 5 ξεκαθαρίζει τα δικαιώματα των ανωτέρω κατηγοριών, βάζοντας τέλος στα «σκοτεινά» σημεία των σχέσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο νέος νόμος δεν επιτρέπει τις οποιεσδήποτε πολιτικές, βάζοντας δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα το «εταιρικό συμφέρον» υπεράνω των σχέσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και εταιρειών.

Είναι ξεκάθαρο ότι αν για οποιονδήποτε λόγο λυθεί η σύμβαση από την πλευρά της ασφαλιστικής επιχείρησης, υποχρεούται να καταβάλει ποσό που ισούται με τις προμήθειες (3) ετών.

  • Υπάρχουν αλλαγές στη συνεργασία των συντονιστών με τους πράκτορες και τις εταιρείες;

Ο νέος νόμος οριοθετεί πλήρως τη δραστηριότητα που ασκεί η κάθε κατηγορία της διαμεσολάβησης, χωρίς να αλλάξει κάτι ουσιαστικά. Η κάθε κατηγορία έχει τον ρόλο της και περιγράφεται με πλήρη σαφήνεια, διορθώνοντας πιθανόν κάποιες «συνήθειες» του παρελθόντος.

Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας και επιβάλλεται όλοι μας να είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε την αγορά, ως προς την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, αλλά κυρίως να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους και στην ουσιαστική κάλυψη των αναγκών τους με ευέλικτα και προσαρμοσμένα προγράμματα στις οικονομικές δυνατότητες των πολιτών.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση είναι ενιαία και αδιαίρετη. Τα φυσικά δίκτυα μπορούν να εγγυηθούν τον σωστό προγραμματισμό του πελάτη, τη διά βίου καθημερινή εξυπηρέτησή του μέσω της συμβουλής και των εναλλακτικών επιλογών, όπως περιγράφεται και στον νόμο.

  • Προλειαίνεται, με τα νέα δεδομένα, το έδαφος για αλλαγές σε σχήματα, συμβάσεις συνεργασιών και χαρτοφυλάκια;

Την τελευταία δεκαετία, άρχισε να γίνεται μια σταδιακή προσαρμογή στην αγορά, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη. Νέα σχήματα δημιουργήθηκαν με οργάνωση και δυναμισμό. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σημαντικά μερίδια που αφορούν τον κλάδο ζωής έχουν μετακυλιστεί πλέον σε οργανωμένες μονάδες του ελεύθερου δικτύου.

Όλοι έχουν τον χώρο να αναπτυχθούν, αλλά κανένα εναλλακτικό δίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη φυσική παρουσία του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή διαχρονικά.

Η τεχνολογία είναι εργαλείο χωρίς φωνή και συναίσθημα, αλλά χρήσιμο για ταχύτητα και πληροφορίες. Η υιοθέτηση της τεχνολογίας από τα φυσικά δίκτυα δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα ανάπτυξης και προσέγγισης του καταναλωτή, εξοικονόμηση χρόνου, κόπου και ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα αυτοματοποιημένες και σύντομες διαδικασίες.

Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται, η τεχνολογία πρέπει να θεωρείται σύμμαχος και όχι εχθρός.

  • Πείτε μας για το έργο σας, την εκπαίδευση και τον συντονισμό των ασφαλιστικών συμβούλων. Υπάρχει η ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης (τρόπος, νέες ανάγκες, τεχνολογίες, πιστοποιήσεις, κ.τ.λ.);

Ο ρόλος των σωματείων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, όχι μόνο για τις διεκδικήσεις για λογαριασμό των μελών τους, αλλά και για την επιμόρφωσή τους. Ο ΠΣΣΑΣ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση από το τέλος του 2015, πραγματοποιώντας δύο εργαστήρια τον χρόνο και διοργανώνοντας από κοινού με την GAMA Hellas το μεγάλο ετήσιο εκπαιδευτικό συνέδριο με διεθνούς φήμης εισηγητές.

Προχωρώντας ένα βήμα μπροστά, διοργανώνει με το ΕΙΑΣ και το Πανεπιστήμιο Πειραιά «Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Διοίκησης Πωλήσεων & Ανθρώπινου Δυναμικού Πωλήσεων», ξεκινώντας ουσιαστικά μια νέα φιλοσοφία για το πόσο απαραίτητη είναι η επιμόρφωση στη νέα σύγχρονη ασφαλιστική αγορά, απευθυνόμενος παράλληλα σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιά και στελέχη της αγοράς.

Το ουσιαστικό είναι ότι με τον νέο νόμο επιβεβαιώνεται, για μία ακόμη φορά, ο σημαντικός ρόλος του συντονιστή ασφαλιστικών πρακτόρων, ο οποίος τροφοδοτεί με νέους επαγγελματίες την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία τουλάχιστον 40 χρόνια.

Όπως περιγράφεται και στον νέο νόμο, ο συντονιστής, επιλέγει, εκπαιδεύει και καθοδηγεί δημιουργώντας φυτώρια νέων επαγγελματιών. Σήμερα, ο νόμος δείχνει ξεκάθαρα ποιος μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Ο σύγχρονος συντονιστής-ηγέτης έχει την ευθύνη και το έργο να χτίσει τη νέα γενιά ασφαλιστικών πρακτόρων και νέων managers, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χρόνος, η αγάπη, το μεράκι, η συστηματική και οργανωμένη δουλειά.

Όσοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές έχουν στα χέρια τους τη διαχείριση επαγγελματιών μπορούν σήμερα να εμπιστευτούν και να είναι ενεργά μέλη του ΠΣΣΑΣ. Δεν πρέπει να παρακολουθούμε από μακριά τις εξελίξεις, επιβάλλεται να συμμετέχουμε, διότι αξίζει να είμαστε όλοι μαζί! Το «εγώ» διώχνει την ομορφιά της ομαδικότητας.

Σήμερα, η νομοθεσία επιτρέπει στον συντονιστή να συνεργάζεται με πολλές ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορούμε πλέον να μιλάμε για τον επιχειρηματία συντονιστή. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται με επαγγελματίες και έμπειρους συντονιστές, με στόχο την ανάπτυξη των δικτύων τους με ελεύθερη και win-win σχέση.

Μην ξεχνάμε ότι, στα επίσημα στοιχεία επιμελητηρίων, περίπου 2.000 κατέχουν την άδεια συντονιστή, εκ των οποίων περίπου οι 500-600 διαμορφώνουν σε τζίρο και ανάπτυξη μέσω των ομάδων τους την ασφαλιστική αγορά.

Εν κατακλείδι, ο συντονιστής δεν πουλάει, αναπτύσσει επαγγελματίες συμβούλους και είναι προσηλωμένος στην ανάπτυξη της ομάδας του.

  • Αρκετοί αναφέρουν πως 600 άνθρωποι περίπου (συντονιστές) ορίζουν, ουσιαστικά, την αγορά. Μπορεί να υπάρξει συγκερασμός δυνάμεων με νέα δίκτυα; Βλέπετε «αγκάθια» ή νέες ευκαιρίες;

Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς και την είσοδο νέων επαγγελματιών. Στοίχημα και στόχος όλων μας είναι η συμμετοχή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα να ξεπεράσει το 2% του ΑΕΠ. Είναι ίσως από τα λίγα μεγέθη που παρατηρείται να έχει τόσο μεγάλη διαφορά από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, που κυμαίνεται στο 7,5%.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό θα πρέπει ασφαλιστική διαμεσολάβηση και εταιρείες να ενώσουν τις δυνάμεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Επίσης, ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη είναι το φορολογικό μας σύστημα, πραγματικό «αγκάθι» για όλους, καθώς και η έλλειψη φοροαπαλλαγών, που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους πελάτες που χρειάζονται προστασία και σιγουριά.

Αυτά επιβάλλεται να αλλάξουμε, προσπαθώντας όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, πιέζοντας τους διοικούντες. Ενωμένοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά προς το συμφέρον όλων.

Είναι εύκολο να παρακολουθείς, είναι δύσκολο να προσφέρεις και μάλιστα εθελοντικά μέσα από όλους τους συνδέσμους του κλάδου μας. Έχουμε κοινό όραμα και διεκδικούμε κοινά συμφέροντα, με στόχο την ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση του Έλληνα πολίτη.

Ας γνωριστούμε καλύτερα ανταλλάσσοντας απόψεις μέσω των σωματείων μας και των πρωτοβουλιών των επιμελητηρίων.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*