Συνεργασία ‘γιγάντων’ στο αυτοκίνητο

Της Ελενας Ερμείδου

AXA XL και Swiss Re σύναψαν συνεργασία με στόχο τον περιορισμό κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας στο κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πρόκειται για μία συνεργασία, όπως τονίζουν οι δύο “γίγαντες” των ασφαλειών  κρίσιμη για την βιώσιμη ανάπτυξη και των δύο.

Η διακοπή λειτουργιών ενός μικρού προμηθευτή συσχετίζεται με όλη την ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου και με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για όλο τον κόσμο. Αρκετές εταιρείες δεν μπορούν να ελέγξουν τις πιθανές διαρροές ή τις διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας”, τονίζουν από κοινού AXA XL και Swiss Re, καθιστώντας δύσκολο τον μετριασμό του συνδεδεμένου κινδύνου.

Οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας σημειώνουν επωφελούνται από την νέα τεχνολογία, αυτό ωστόσο έχει αυξήσει τους κινδύνους για την λειτουργία των αυτοκινητοβιομηχανιών στο κόσμο. Ως εκ τούτου, όσο τα πράγματα γίνονται πιο σύνθετα και αυξάνεται η πολυπλοκότητα των μοντέλων λειτουργίας τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες των κίνδυνων, τονίζουν και βέβαια τόσο πιο δύσκολη καθίστανται η δουλειά των διαχειριστών κινδύνων.

Απαντώντας τον κίνδυνο, AXA XL και Swiss Re ενώνουν τις δυνάμεις τους για την δημιουργία μοντέλων που προβλέπουν τον κίνδυνο με στόχο να αναπτύξουν μία πιο ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*