Κ. Γιάννακα (Blue Aigaion): Γιατί να ασφαλιστούν οι ιδιοκτήτες σκαφών

Στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες σκαφών που ενοικιάζουν τα σκάφη τους, στην υφιστάμενη νομοθεσία και στα προϊόντα που διαθέτει η αγορά, εστιάζεται η κ. Κωνσταντίνα Γιάννακα, Senior Yacht Underwriter της Blue Aigaion, σε μια σύντομη συνέντευξή της στο περιοδικό iw.

συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τους ιδιοκτήτες σκαφών που ενοικιάζουν τα σκάφη τους;

Υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο ιδιοκτήτης ενοικιαζόμενων σκάφων, όπως:

 • την κλοπή του σκάφους του από τον ναυλωτή,
 • τη χρήση του σκάφους για παράνομες ενέργειες,
 • τη χρήση του σκάφος από άτομα που δεν έχουν σχετική άδεια,
 • τις ίδιες ζημίες του σκάφους από κακή χρήση/μεταχείριση του ναυλωτή,
 • τις ζημίες προς τρίτους από την κακή χρήση/μεταχείριση του ναυλωτή.

 

 • Τι λέει η νομοθεσία, τι θα πρέπει να προσέξει κανείς στα ασφαλιστήρια συμβόλαια;

Η ελληνική νομοθεσία (Νόμος 4256/2014) λέει ότι σκάφη μέχρι 300 κόρους θα πρέπει να ασφαλίζονται με ελάχιστα όριο αστικής ευθύνης:

 • Θάνατο/σωματικές βλάβες: 500.000 ευρώ-κατώτατο όριο ανά ατύχημα 50.000 ευρώ-ανά επιβάτη
 • Υλικές ζηµίες: 150.000 ευρώ-ανά ατύχημα
 • Πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης: 150.000 ευρώ-ανά ατύχημα

Ο ελληνικής Νόμος καλύπτει την αστική ευθύνη κατά τη διάρκεια μετακίνησης και κυκλοφορίας του σκάφους στη θάλασσα και κατά αυτόν τον τρόπο αποζημιώνει.

Υπάρχει εναλλακτική λύση να ασφαλίζονται με τους διεθνείς κανονισμούς των Institute Yacht Clauses, όπου καλύπτεται η αστική ευθύνη και όταν το σκάφος βρίσκεται είτε στη μαρίνα, είτε σε parking σκαφών, είτε σε καρνάγιο. Η BA έχει τη δυνατότητα αυτής της ασφάλισης μέσω Lloyd’s του Λονδίνου.

 • Τι προϊόντα διαθέτει η αγορά, πώς αποζημιώνουν και ποιο είναι το κόστος τους;

Υπάρχουν δύο τρόποι να ασφαλιστούν τα σκάφη:

 1. Μόνο αστική ευθύνη, όπως ορίζει ο ελληνικός νόμος 4256/2014, και το κόστος μπορεί να ξεκινήσει από τα 30 ευρώ και να φτάσει τα 250 ευρώ (τα ασφάλιστρα εξαρτώνται από το είδος του σκάφους, τη χρήση, την ηλικία του και την ιπποδύναμη των μηχανών). Εάν αποδειχθεί η ευθύνη του ασφαλιζόμενου για ζημίες που προκλήθηκαν προς τρίτους, τότε αποζημιώνονται βάσει δικαιολογητικών και μέχρι τα πιο πάνω όρια ευθύνης.
 2. Υπάρχει και ένα πλήρες πακέτο καλύψεων (ενδεικτικά παρακάτω):
 • Κίνδυνοι θαλασσών, ποταμών, λιμνών ή άλλων πλεύσιμων υδάτων
 • Πυρκαγιά
 • Εκβολή
 • Πειρατεία
 • Πρόσκρουση
 • Σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη ή κεραυνός
 • Ατυχήματα κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Κλοπή
 • Ίδιες ζημίες του σκάφους

Σε περίπτωση που προκύψει ζημία στο σκάφος (από καλυπτόμενο κίνδυνο), τότε η ασφαλιστική θα στείλει πραγματογνώμονα να αξιολογήσει τη ζημία και εάν πρέπει να αποζημιωθεί, θα αποζημιωθεί ο ασφαλιζόμενος βάσει πραγματογνωμοσύνης –παλαιότητα που μπορεί να αφαιρέσει η ασφαλιστική, απαλλαγή του συμβολαίου– και πάντα βάσει της τρέχουσας εμπορικής αξίας.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*