I. Aιλιανού: Στην Interlife εξασφαλίζουμε τον περιορισμό κόστους στην Υγεία

Η Ιnterlife ΑΑΕΓΑ στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με γνώμονα το όφελος του πελάτη και για τον λόγο αυτό δίνει έμφαση στην άρτια εκπαίδευση και ενημέρωση των συνεργατών της σε όλους τους τομείς ασφαλίσεων.

Στον τομέα της υγείας, όπως αναφέρει η κ. Ιφιγένεια Αιλιανού, διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων της Interlife ΑΑΕΓΑ, η εταιρεία μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο περιορισμός του κόστους με την έρευνα των πραγματικών αναγκών των πελατών.

iw? Πώς διαμορφώνονται πλέον τα ασφάλιστρα στην Υγεία; Ποιοι είναι οι παράγοντες και ποιες οι τάσεις που τα καθορίζουν;

 απ. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα στα συμβόλαια υγείας είναι πολλοί, όπως για παράδειγμα η αύξηση του μέσου όρου επιβίωσης, η ηλικία του ασφαλιζόμενου, τα δεδομένα νοσηρότητας του πληθυσμού, οι συνθήκες διαβίωσης, η εμφάνιση νέων ασθενειών, η συνεχής εξέλιξη των ιατρικών μεθόδων, η συχνότητα των περιστατικών, το κόστος αντασφάλισης, το εκάστοτε ισχύον καθεστώς συμμετοχής του κοινωνικού φορέα, οι τιμές φαρμάκων κ.ά.

Γεγονός είναι ότι η τιμολόγηση ενός προγράμματος υγείας αποτελεί για τις ασφαλιστικές εταιρείες μιαν ιδιαιτέρως σύνθετη και περίπλοκη υπόθεση, η οποία καθίσταται ακόμα πιο περίπλοκη αν συνυπολογίσουμε και τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της υγείας.

Κι ενώ τα οφέλη αυτών των εξελίξεων είναι σημαντικότατα, ταυτόχρονα επηρεάζουν τα κόστη νοσηλείας, με αποτέλεσμα την αύξηση του ιατρικού πληθωρισμού.

Από την άλλη, η πορεία της οικονομίας αλλά και οι προτιμήσεις των καταναλωτών αποτελούν, επίσης, τις πιο σημαντικές παραμέτρους διαμόρφωσης των ασφαλίστρων στην Υγεία.

Σε κάθε περίπτωση, οι ασφαλιστικές εταιρείες, με συνετή και ορθή διαχείριση, οφείλουν να αξιολογούν όλες τις παραμέτρους και τις εκάστοτε τάσεις προκειμένου να ασκούν, τεχνικά, σωστή και συνετή τιμολογιακή πολιτική στα συμβόλαια υγείας.

iw? Ο κλάδος της υγείας είναι εξαιρετικά απαιτητικός και προϋποθέτει την ύπαρξη δικτύου συνεργατών με την κατάλληλη εκπαίδευση, που να μπορούν να δίνουν λύσεις στις ανάγκες των πελατών. Ποια χαρακτηριστικά διακρίνουν έναν καλό διαμεσολαβητή και ποιες λύσεις παρέχει η εταιρεία σας;

απ. Στην Interlife Ασφαλιστική διαχρονική μας φιλοσοφία είναι να προσφέρουμε διαρκώς στους συνεργάτες μας άρτια εκπαίδευση και ενημέρωση σε όλους τους τομείς των ασφαλίσεων. Ειδικότερα όμως για τον κλάδο υγείας, ο οποίος πράγματι είναι ιδιαίτερα απαιτητικός, αλλά, ίσως, και ο πλέον μεταβαλλόμενος κλάδος όσον αφορά στις εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης και τεχνολογίας, η εταιρεία μας φροντίζει να προσφέρει σε τακτά χρονικά διαστήματα την απαραίτητη εκπαίδευση και αναλυτική ενημέρωση προς το δίκτυο των συνεργατών της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας υποστηρίζει τους συνεργάτες διαμεσολαβητές με άρτια καταρτισμένους product managers. Επιπλέον, σημαντική ενότητα των εκπαιδεύσεών μας αποτελεί αφενός μεν η άριστη γνώση των τεχνικών πωλήσεων, αφετέρου δε η ουσιαστική στήριξη των συνεργατών μας στις τεράστιες και σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια στο επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή τόσο σε νομοθετικό όσο και σε τεχνολογικό, οικονομικό και φορολογικό επίπεδο.

Μέσα, λοιπόν, σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ο σύγχρονος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε κάποια από τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Προσαρμογή στις γνωστικές απαιτήσεις των σύγχρονων ασφαλιστικών αναγκών και στις τεχνικές πώλησης των σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων.
  • Κατοχύρωση της θέσης του στην αγορά, δηλαδή ανάμεσα στην ασφαλιστική εταιρεία και τον πελάτη.
  • Ικανοποιητικό επίπεδο μόρφωσης.
  • Δημιουργία συνθήκης εμπιστοσύνης με τους πελάτες του.
  • Δημιουργία προφίλ ασφαλιστικού διαμεσολαβητή «νέας γενιάς».

iw? Με ποιες μεθόδους περιορίζεται το κόστος υγείας;

απ. Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Υγεία φροντίζουν για τον περιορισμό του κόστους υγείας προκειμένου να πετύχουν όσον το δυνατόν καλύτερα τεχνικά αποτελέσματα. Οι πιο σημαντικές παράμετροι που οδηγούν στην ορθή τιμολόγηση και κατ’ επέκταση στον περιορισμό του κόστους υγείας είναι η έμφαση στη σημασία της πρόληψης, η διάθεση προγραμμάτων υγείας που στοχεύουν αποκλειστικά στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, τα εκάστοτε επίπεδα του ιατρικού πληθωρισμού, η εφαρμογή των ιατρικών πρωτοκόλλων και η εμπειρία των αποζημιώσεων. Όμως, μην ξεχνάμε το σημαντικότερο: Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα επιφέρει τον έλεγχο του κόστους στις υπηρεσίες υγείας και θα οδηγήσει πιο αποτελεσματικά σε περιορισμό του κόστους των ασφαλιστικών καλύψεων, δηλαδή φθηνότερη ιδιωτική ασφάλιση υγείας για όλους.

Στην Interlife Ασφαλιστική εξασφαλίζουμε τον περιορισμό του κόστους με την έρευνα των πραγματικών αναγκών των πελατών μας, με τον σχεδιασμό προϊόντων στα οποία συμμετέχει και ο ασφαλισμένος στα έξοδα, με τη σωστή εκτίμηση ανάληψης κινδύνου, με τη χρήση των εργαλείων νέας τεχνολογίας, με τη διαρκή παρακολούθηση του ιατρικού κόστους και ιατρικού πληθωρισμού, καθώς και με συστηματικό έλεγχο των στατιστικών αποτελεσμάτων των προϊόντων μας.

 iw? Πώς μπορεί ένα πρόγραμμα υγείας να καλύψει τις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος; Υπάρχουν συνέργειες;

απ. Τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, στη χώρα μας, η κοινωνική ασφάλιση βρίσκεται μονίμως σε καθεστώς μεταρρυθμίσεων, γεγονός που οι Έλληνες πολίτες το βιώνουν πολύ έντονα στην καθημερινότητά τους και κυρίως στους τομείς που έχουν σχέση με την υγεία τους.

Οι πολίτες που άμεσα ή έμμεσα έρχονται σε επαφή με το δημόσιο σύστημα υγείας αντιμετωπίζουν καθημερινά προβλήματα σε ό,τι αφορά τόσο στην πρόσβασή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες περίθαλψης όσο και στο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στον αντίποδα αυτού, τα τελευταία χρόνια, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας όχι μόνο δεν υπέστη σοβαρή μείωση εργασιών, αλλά παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση και πλέον έχει καταστεί κοινά παραδεκτό ότι καλείται να παίξει κομβικό ρόλο στην κάλυψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το δημόσιο σύστημα υγείας.

Η τάση αυτή αποτυπώνει σαφώς την ανάγκη των πολιτών να εξασφαλίσουν το αγαθό της υγείας, δεδομένου ότι η πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας φαντάζει όλο και πιο δύσκολη.

Η ιδιωτική ασφάλιση προσφέρει σήμερα στον καταναλωτή αξιόπιστα, σύγχρονα και ευέλικτα, όσον αφορά στις παροχές και στο κόστος, προγράμματα υγείας, τα οποία καλύπτουν όλες τις ανάγκες, αλλά κυρίως καλύπτουν το κενό της κοινωνικής ασφάλισης.

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην Υγεία, τα γνωστά ΣΔΙΤ. Πρόθεση, ενδεχομένως, να υπάρχει, όμως οι δρόμοι δεν είναι ακόμα κοινοί, θα έλεγα ότι συνεχίζουν να είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι.

Το αποτέλεσμα αυτού: αρνητικό. Δηλαδή η αδυναμία συνέργειας των δύο πλευρών έχει ως αποτέλεσμα το φαινόμενο της διπλοπληρωμής από πλευράς των ασφαλισμένων για τη δημόσια υγεία και για την ιδιωτική ασφάλιση. Θεωρώ, λοιπόν, ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη θεμελίωση ενός αποτελεσματικότερου συστήματος υγείας, που θα ωφελήσει τους Έλληνες πολίτες και θα καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες τους.

iw? Η τεχνολογία εξακολουθεί να διαμορφώνει τη χάραξη στρατηγικών στον κλάδο ασφάλισης; Στον τομέα της υγείας, ποιες καινοτομίες προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες όσον αφορά στα προϊόντα που διατίθενται;

απ. Η ιατρική επιστήμη και η τεχνολογία στην Υγεία εξελίσσονται ραγδαία και με αλματώδεις ρυθμούς. Το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα αλλάζει και, συγκεκριμένα, αλλάζει το είδος και ο τρόπος των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Υγεία. Νέες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείες που βασίζονται στη σύγχρονη τεχνολογία αντικαθιστούν τις παραδοσιακές μεθόδους. Ανοίγονται, πλέον, νέοι ορίζοντες στον τρόπο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας, αλλά και στην προσωποποίηση της φροντίδας, δηλαδή στην εξατομικευμένη πρόληψη και θεραπεία που θα παρέχεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και τη χρήση ψηφιακών συσκευών.

Η συνεχής αυτή εξέλιξη της τεχνολογίας ωθεί τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες στην άμεση προσαρμογή τους και, βέβαια, στη χάραξη νέων στρατηγικών και επενδύσεων για την Υγεία.

Τα περισσότερα από τα προϊόντα υγείας που διατίθενται σήμερα στην αγορά προσφέρουν παροχές που βασίζονται στη νέα τεχνολογία, όπως, για παράδειγμα, ρομποτική χειρουργική, επεμβάσεις με λαπαροσκοπική μέθοδο, τηλεϊατρική.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που παίζει ο τρόπος διάθεσης των ασφαλιστικών προϊόντων υγείας. Η ασφάλιση κατά κινδύνων ζωής (Ατύχημα & Υγεία) μπορεί να διατεθεί μόνο από το δίκτυο πιστοποιημένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και όχι μέσω Διαδικτύου ή τραπεζών.

Άλλωστε, η διερεύνηση των αναγκών του πελάτη και η λεπτομερής ανάλυση των παροχών του ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν με επιτυχία χωρίς τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Interlife Ασφαλιστική διαθέτουμε ευρεία γκάμα πρωτοποριακών και ευέλικτων προϊόντων υγείας, τα οποία προσφέρουν στους ασφαλισμένους μας σύγχρονες και ουσιαστικές λύσεις πρόληψης και θεραπείας. Ενδεικτικά, αναφέρω το νέο πρόγραμμα υγείας «Υγεία Optimum», ένα πλήρες πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης, σχεδιασμένο για τις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών, βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων στην Υγεία.

*Aναδημοσίευση από το περιοδικό IW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*