Π. Κατερτζής, Eurolife: Κρίσιμη απειλή το cyber risk, στηρίζουν την αγορά οι αντασφαλιστές

Εν μέσω έντονων προκλήσεων στην αγορά, η Eurolife δίνει έμφαση, μεταξύ άλλων, στον κρίσιμο κίνδυνο των κυβερνοεπιθέσεων, μια συνεχώς αναπτυσσόμενη απειλή, που διαμορφώνει εκ νέου τόσο τις υπηρεσίες προς τους καταναλωτές όσο και τις συνεργασίες με τον αντασφαλιστικό κλάδο. Προϊόντα που καλύπτουν εξατομικευμένες λύσεις αντασφάλισης για όλους τους τύπους κυβερνοεπιχειρησιακού κινδύνου, τόσο σε προαιρετική όσο και σε συμβατική βάση, επανακαθορίζουν τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Μιλώντας στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019, o κ. Παναγιώτης Κατερτζής, Information Security Officer CISM, Eurolife ERB, θέτει υψηλά το ζήτημα του cyber risk στην «ατζέντα» της εταιρείας. Στόχος είναι η ανάδειξη λύσεων που θα αποτρέψουν τέτοιους κινδύνους, σε εταιρείες και λοιπούς πελάτες.

του Βάιου Κρόκου

 

  • Τι έχει κάνει η Eurolife ERB για να προστατέψει πελάτες και δίκτυα σε επίπεδο cyber risk; Υπάρχει το capacity για να γίνει αντασφάλιση στους cyber κινδύνους;

 

Ως cyber risk, αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο οικονομικής απώλειας, διακοπής της απρόσκοπτης λειτουργίας, βλάβης της φήμης ενός οργανισμού, από κάποιο είδος αποτυχίας των συστημάτων τεχνολογίας της πληροφορίας, που θα επιφέρει πλήγμα στη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που διατηρεί και επεξεργάζεται.

Μεταξύ των δεδομένων αυτών είναι δεδομένα πελατών και δικτύου συνεργατών που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας από το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον απειλών ασφάλειας (cyber threats).

Για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών, η Eurolife ERB έχει αναπτύξει και λειτουργεί ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (Information Security Management System-ISMS), μέσω του οποίου εφαρμόζονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας πληροφοριών.

Επίσης, μέσω του ISMS υπάρχει συνεχής βελτίωση των υφιστάμενων μέτρων ασφάλειας ή υιοθέτηση νέων σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις cyber security.

Ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων (cyber risk) έχει εξελιχθεί σε κρίσιμη, περίπλοκη και ευρέως διαδεδομένη απειλή, που επηρεάζει όλο και περισσότερο τις αποφάσεις της διαχείρισης κινδύνου σε παγκόσμια βάση.

Η ασφαλιστική αγορά ανταποκρίθηκε στη νέα διαμορφούμενη πραγματικότητα αναπτύσσοντας μια ισχυρή σουίτα λύσεων cyber insurance, με στόχο την παροχή κάλυψης από ένα ευρύ φάσμα συναφών κινδύνων. Η κάλυψη αυτή εξακολουθεί να ωριμάζει και να αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Με τη σειρά της, και η αντασφαλιστική αγορά στηρίζει και υποστηρίζει ενεργά τις εταιρείες, τόσο σε προαιρετική όσο και σε συμβατική βάση. Προϊόντα που καλύπτουν εξατομικευμένες λύσεις αντασφάλισης για όλους τους τύπους κυβερνοεπιχειρησιακού κινδύνου, περιλαμβανομένης και της παραβίασης των δεδομένων, των υλικών ζημιών, της διακοπής των επιχειρήσεων και της τρομοκρατίας στον κυβερνοχώρο, έχουν ήδη αναπτυχθεί και προσφέρονται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*