Νέα σεμινάρια του IXOΣ με επίκεντρο τους ασφαλιστές!

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικών Σπουδών βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων Ασφαλιστών με όλες τις δύνάμεις του, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά σεμιναρίων με νέους εισηγητές και θέματα, αλλά και με την συμβολή έμπειρών στελεχών της αγοράς.

Εντός Μαρτίου πραγματοποιείται μια σειρά σεμιναρίων του ΙΧΟΣ με στόχο την «Αλλαγή, τη Βελτίωση και το Αποτέλεσμα!»

Τα σεμινάρια είναι θεματικά και αφορούν:

-Στην αποτελεσματική οργάνωση του ασφαλιστικού γραφείου

-Στην επιχειρηματολογία και την ρητορική τέχνη στην πώληση

-Στο Digital Marketing

-Στις ασφαλίσεις ζωής και αποταμίευσης

-Στα εργαλεία συναισθηματικής νοημοσύνης στις πωλήσεις

-Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*