Συνέντευξη 3 Δ/ντών της S&P στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019

Ο Johannes Bender, ο Taoufik Gharib και ο David Masters, διευθυντές και οι τρεις στην S&P Global Ratings, μιλούν, σε μια πολύ περιεκτική συνέντευξή τους στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019, για δύο πολύ εξειδικευμένα θέματα: α) την παρουσία των insurtech και το πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τον κλάδο των αντασφαλειών και β) τις δραστηριότητες που αφορούν σε εξαγορές & συγχωνεύσεις και πώς διαμορφώνονται οι νέες τάσεις.

 

Συνέντευξη στην Έλενα Ερμείδου

 

  • Τα insurtech έχουν ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τις αντασφάλειες. Εκτιμάτε ότι συμπιέζουν τον κλάδο των αντασφαλειών;

 

Ενώ γίνεται πολύς λόγος για την εξέλιξη των insurtech στον κλάδο των πρωτασφαλιστών, τα insurtech αναμορφώνουν, επίσης, το τοπίο των αντασφαλειών. Τα γνωστά μας insurtech ασκούν πιέσεις στους παραδοσιακούς αντασφαλιστές, οδηγώντας στον δρόμο της τεχνολογίας, βελτιώνοντας την ευελιξία των υποδομών ΙΤ των αντασφαλιστών και αναπτύσσοντας περαιτέρω μοντέλα περιουσίας. Παρατηρούμε, επίσης, αντασφαλιστές οι οποίοι επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις insurtech στον κλάδο των πρωτασφαλίσεων, χρησιμοποιώντας τες ως όχημα για την ανάπτυξη περισσότερων καινοτόμων προϊόντων και που δουλεύουν με παρόχους κεφαλαίων, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το capacity τους.

Υπάρχουν αντασφαλιστές που έχουν διευρύνει τις παροχές τους, προσφέροντας υπηρεσίες διαμεσολάβησης για τη μεταφορά κινδύνων στις κεφαλαιαγορές με τη βοήθεια των λύσεων που παρέχουν τα insurtech.

Η συμπίεση της αλυσίδας αυτής από την τεχνολογία θα μπορούσε να αφήσει τους παραδοσιακούς αντασφαλιστές να δρουν ως underwriters, ως κατασκευαστές και ως διαχειριστές απαιτήσεων σε περιορισμένους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Αυτό γιατί οι κίνδυνοι που μεταφέρονται πιο εύκολα ή είναι εμπορεύσιμοι και έχουν χαμηλότερο κόστος μεταφέρονται κατευθείαν στις κεφαλαιαγορές, όπου μπορούν να βρουν τον φθηνότερο σε κόστος μεταφορέα κινδύνων.

Αν και τα insurtech μπορούν να δώσουν οφέλη στους αντασφαλιστές, πιστεύουμε ότι ο άμεσος αντίκτυπος πιθανόν να παραμείνει σε μέτρια επίπεδα σε σύγκριση με τις ασυνήθιστες μεγάλες ασφαλισμένες ζημιές.

Εκτιμάμε ότι η δυνητική συμπίεση της αλυσίδας από τα insurtech θα γίνει σταδιακά, και όχι «ξαφνιάζοντας» τον κλάδο. Ως αποτέλεσμα, οι παραδοσιακοί αντασφαλιστές πολύ πιθανόν να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα στο εξελισσόμενο τοπίο, να αναζητήσουν να επανατοποθετηθούν στην αγορά για την αναζήτηση νέων ευκαιριών και προκλήσεων που αναπόφευκτα θα προκύψουν.

Κατά την άποψή μας, οι κυριότεροι παράγοντες για τους μεταφορείς/εκχωρητές στην επιλογή του αντασφαλιστή θα παραμείνουν: η οικονομική του ισχύς, η προθυμία και η ικανότητά του να αποζημιώσει απαιτήσεις, η ικανότητά του να λειτουργήσει ως μακροπρόθεσμος συνεταίρος κινδύνου και η ικανότητά του να προσφέρει ανταγωνιστικά τιμολόγια και περιεκτικές καλύψεις.

Επιπροσθέτως, δεδομένης της υπερβάλλουσας προσφοράς κεφαλαίων στην αγορά, οι αντασφαλιστές χρειάζεται να είναι ένα βήμα έμπροσθεν της συνεχούς σταθερής ανάπτυξης των εναλλακτικών κεφαλαίων, καθώς αυτά μπορεί να σφετεριστούν επιχειρηματικές δραστηριότητες πέραν του κλάδου περιουσίας και των καταστροφών.

 

  • Αναμένετε περισσότερες δραστηριότητες εξαγορών & συγχωνεύσεων στον κλάδο το 2019;

 

Οι ευκαιρίες οργανικής ανάπτυξης έχουν, κατά κάποιον τρόπο, περιοριστεί, καθώς οι αντασφαλιστές κάνουν προσπάθειες για να κερδίσουν το κόστος των κεφαλαίων τους.

Ορισμένοι παίκτες επίμονοι, που περιμένουν να βελτιωθούν οι συνθήκες στην αγορά και η τιμολόγηση, αναρωτιούνται πιθανά για τη δυνατότητά τους να συνεχίσουν ως ανεξάρτητοι αντασφαλιστές και πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό.

Επιπλέον, οι προσδοκίες των εκχωρητών έχουν αλλάξει, καθώς αναζητούν συνεταίρους στον κίνδυνο, παρά παρόχους για capacity.

Οι εξελισσόμενες προσδοκίες και οι αντίξοες συνθήκες μεγαλώνουν τις προκλήσεις των παρόντων επιχειρηματικών μοντέλων και πιέζουν τους αντασφαλιστές για αναθεωρήσεις των αρμοδιοτήτων σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Οι αντασφαλιστές εξετάζουν αναθεωρήσεις δομών, καθώς αυτοί που έχουν οικονομίες κλίμακος, ευρεία προϊοντική γκάμα, ισχυρές δεξιότητες στο underwriting και που μπορούν να προσθέσουν αξία στους αντασφαλιστές/εκχωρητές είναι αυτοί που θα παραμείνουν στην αγορά και θα πετύχουν.

Ως εκ τούτου, προεξοφλούμε ότι οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων & εξαγορών θα συνεχιστούν μέσα στα επόμενα χρόνια, οδηγώντας τον κλάδο σε συγκέντρωση, με μεγαλύτερες διαφορές, περισσότερη διαφοροποίηση, με κάποιους παίκτες ισχυρότερους και κάποιους άλλους λιγότερο ισχυρούς.

Επίσης, αναμένουμε να συνεχιστεί η τάση για επίτευξη οικονομικών κλίμακος, διεύρυνση της γκάμας προϊόντων και σύγκλιση πρωτασφαλιστών και αντασφαλιστών. Υπάρχει η δυναμική για μεγάλες συναλλαγές, αλλά διαβλέπουμε και αυξημένη κίνηση δραστηριοτήτων για μικρές συναλλαγές, καθώς δεν επιβάλλεται η έγκριση των μετόχων για την ολοκλήρωση, και έτσι καθίσταται ευκολότερη η ενοποίηση, παράλληλα και η αντιστάθμιση των πιέσεων που δέχονται ορισμένες γραμμές. Προσθέτως, οι μικρομεσαίοι μεταφορείς στην αγορά με αποτελέσματα καλά στο underwriting και ισολογισμούς κερδοφόρους παραμένουν στόχοι ελκυστικοί.

Μετά από ένα δραστήριο 2017, όπου η αξία των δραστηριοτήτων των εξαγορών & συγχωνεύσεων έφτασε τα 125 δισ. δολ., το 2018 ξεκίνησε εκρηκτικά.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, οι αξίες των συγχωνεύσεων & εξαγορών στις (αντ)ασφάλειες διαμορφώθηκαν στα 48 δισ. δολ., συμπεριλαμβανομένων των δύο μεγάλων (της American International Group Inc, η οποία απέκτησε τη Validus Holdings Ltd, και της ΑΧΑ ΑΕ, η οποία απέκτησε την XL Group Ltd), που έφτασαν περίπου τα 21 δισ. δολ. και οι δύο συναλλαγές.

Η αξία και των δύο αυτών εξαγορών έφτασε στο 1,5 x της λογιστικής αξίας, κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ελκυστικό για τις εξαγορασθείσες εταιρείες, τους υπάρχοντες μετόχους, ωστόσο όχι και τόσο δελεαστικό όπως μια αξία που θα έφτανε στο 2x της λογιστικής αξίας που ήθελαν να δώσουν οι Ασιάτες ενδιαφερόμενοι στο προηγούμενο κύμα εξαγορών & συγχωνεύσεων.

Εκτιμάμε ότι η τάση για εξαγορές & συγχωνεύσεις θα συνεχιστεί και μέσα στο 2019, καθώς παρατηρούμε ότι στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 ανακοινώθηκε η εξαγορά της Nephila Capital Ltd από τη Markel Corp. και της RenaissanceRe Holdings Ltd με την Tokio Millennium Re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*