Σε κλοιό οι ασφαλιστές στην πρώην Σοβιετική Ενωση

της Ελενας Ερμείδου

Εξαγορές, συγχωνεύσεις και συγκέντρωση είναι οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στην ασφαλιστική αγορά των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο που εξέδωσε η AM Best.

Σύμφωνα με το δελτίο ενημέρωσης οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ενωσης στην πρόθεση τους να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και να ενισχύσουν την οικονομική τους ισχύ και προφίλ τους στοχεύουν σε διαδικασίες εξαγορών και συγχωνεύσεων

Η AM Best εντοπίζει διάφορους κινδύνους προς τον κλάδο (αντ)ασφαλειών οι οποίοι προέρχονται από τους νέους εποπτικούς κανονισμούς, από τις κυμαινόμενες  ισοτιμίες των νομισμάτων αλλά και από τις εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές για επενδύσεις.

Διακρίνει ότι το υψηλό κόστος λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στις χώρες αυτές σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό ασκούν έντονες πιέσεις στα τεχνικά αποτελέσματα.  Τούτων δοθέντων ένας μεγάλος αριθμός ασφαλιστικών εταιρειών εξετάζει ενδελεχώς τις προοπτικές για εξαγορές και συγχωνεύσεις με στόχο την μείωση των λειτουργικών εξόδων και την βελτίωση της κερδοφορίας. Την ίδια στιγμή αναφέρει το δελτίο η αύξηση των εποπτικών απαιτήσεων οδηγεί κάποιες ασφαλιστικές στην πόρτα εξόδου τους από την αγορά και ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση με μεγαλύτερους παίκτες.

Οι πιέσεις στην αγορά επίσης εντείνονται από το γεωπολιτικό ρίσκο. Η αβεβαιότητα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, την ίδια στιγμή οι σχέσεις των χωρών αυτών με την Δύση βρίσκονται σε τεταμένο επίπεδο καθώς όλο και περισσότερες κυρώσεις επιβάλλονται και τίθενται σε ισχύ.

Τον Δεκέμβριου του 2018, πάνω από το ένα τρίτο των ασφαλιστικών αξιολογήθηκε από την AM Best με bb+ και λιγότερο, λόγω των οριακών τους επιδόσεων στην διαχείριση των κινδύνων ή στην σταθμισμένη ανά το κίνδυνο διαβάθμιση των κεφαλαίων τους.

Οι ασφαλιστικές που έλαβαν υψηλότερα αξιολόγηση είχαν είτε καλύτερες και σταθερές επιδόσεις ή είχαν καθιερωθεί στην αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*