Αντασφάλειες: Τα μεγαλύτερα M & A, 2012 – 2018

της Ελενας Ερμείδου

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι αντασφαλιστές για να κρατηθούν στην αγορά και να ανταποκριθούν στην ‘εισβολή’ των εναλλακτικών κεφαλαίων τα οποία επιβράδυναν την ζήτηση για αντασφάλειες και συγκράτησαν προς τα κάτω τις τιμές, επιδρώντας στην κερδοφορία των μεσιτών αντασφαλίσεων και των αντασφαλιστών έκαναν διάφορες κινήσεις.  Οι κυριότερες, ωστόσο αποσκοπούσαν μέσω των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων στην δημιουργία οικονομιών κλίμακας και στην διαφοροποίηση με στόχο δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε μεσίτες και πελάτες.

Από το 2012 μέχρι σήμερα σύμφωνα με την Moodys υπήρξαν περί τα 30 μεγάλα deals στις (αντ)ασφάλειες, των οποίων οι συνολικές συναλλαγές έφτασαν τα 85 δισεκ. δολάρια. Και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ελαφρώς βελτιώθηκαν για το κλάδο, το έδαφος παραμένει πρόσφορα για νέες Εξαγορές & Συγχωνεύσεις με τους μικρότερους αντασφαλιστές να δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις στην εύρεση νέων deals και συνεταίρων

Τα μεγαλύτερα deals από το 2012  μέχρι το 2018:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*