Γ. Γκάτσης, Ατλαντική Ενωση: Η υπερσυγκέντρωση αλλάζει τα δεδομένα στην υγεία

Η Ατλαντική Ενωση τονίζει ο Διευθυντής Κλάδου Ζωής και Υγείας στην Ατλαντική Ενωση Γιώργος Γκάτσης  αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη βαρύτητα το θέμα της συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών – ασφαλιστικών. Σύμφωνα με τον κον Γκάτση η υπέρ-συγκέντρωσης στο χώρο της υγείας και τα νέα δεδομένα που αυτή θα δημιουργήσει είναι ένα σοβαρό θέμα που εγείρει πολλά ερωτηματικά. Όλα τα θέματα εξηγεί θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος αλλά και οι ιδιωτικές κλινικές θα πρέπει να αντιληφθούν ότι οι ασφαλιστικές αποτελούν κανάλι διανομής για αυτές.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

Πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα το πλαίσιο συνεργασίας ιδιωτικών κλινικών – ασφαλιστικών;
Η ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ δίνει μεγάλη βαρύτητα και αντιμετωπίζει ως ιδιαίτερης σημασίας το θέμα αυτό, καθώς είναι προφανές ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων και οικονομικών δυσκολιών της εποχής είναι πολύ σημαντική η παροχή της δυνατότητας στον πελάτη να μην εκταμιεύσει χρήματα σε μια δύσκολη για αυτόν στιγμή, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι και αρκετά. Για το λόγο αυτό διαθέτουμε και ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών, 54 σε όλη την Ελλάδα, με στόχο και την περαιτέρω διεύρυνση του.

Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία και διατήρηση υψηλού επιπέδου συνεργασιών απαιτεί την καλή θέληση αλλά και την επαγγελματικότητα και των δύο πλευρών.

Tο μεγάλο ερωτηματικό που εμφανώς έχει δημιουργηθεί και απασχολεί σοβαρά όλους τους εμπλεκόμενους, είναι το ζήτημα της υπέρ-συγκέντρωσης στο χώρο της υγείας και τα νέα δεδομένα που αυτή θα δημιουργήσει. Υπάρχει ακόμα αρκετό διάστημα που πρέπει να διανυθεί, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ομαλότητα, η οποία φυσικά συναρτάται και με τα τεκταινόμενα στη δημόσια ασφάλιση υγείας αλλά και τις ισορροπίες που δημιουργούνται στις δύο αγορές.

 

 

Μπορεί να βελτιωθεί και με ποιο τρόπο;
Σίγουρα μπορεί και επιβάλλεται να βελτιωθεί κι άλλο. Αυτό αποτελεί ωστόσο και κομμάτι της ευρύτερης αντιμετώπισης και βελτίωσης του θέματος της περίθαλψης και υπάρχουν πολλοί τρόποι που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό.

Ένας καλός τρόπος από τη μία πλευρά, είναι να υπάρξει συνέργια και συνεννόηση εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιριών και των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη των προγραμμάτων υγείας, προκειμένου από εκεί και πέρα, κεντρικά και συντονισμένα, να τεθούν επί τάπητος επίσημα τα θέματα που υπάρχουν με τις κλινικές, ώστε να αντιμετωπισθούν από κοινού.

Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να γίνει πλήρως κατανοητό από τις ιδιωτικές κλινικές ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες αποτελούν ουσιαστικά για αυτές ένα κανάλι διανομής και άρα ένας στρατηγικός σύμμαχος. Καλύτερες τιμολογήσεις θα δημιουργήσουν φθηνότερα προϊόντα και άρα μεγαλύτερο εν δυνάμει πελατολόγιο για αυτές.

Τέλος, από την πλευρά των φορέων ελέγχου θα πρέπει να διασφαλιστεί, ότι τώρα που αλλάζει το τοπίο στην αγορά των υπηρεσιών υγείας δεν θα οδηγηθούμε σε δυσμενέστερες συνθήκες, ποιοτικές και οικονομικές.

Σε μια εποχή που αναδεικνύει  την ανάγκη και τη σημαντικότητα των προγραμμάτων υγείας, θα πρέπει να γίνει περισσότερο αντιληπτό ότι υπάρχει πεδίο ανάπτυξης και αμοιβαίου οφέλους.

Η επίτευξη μεγέθυνσης της αγοράς μας είναι ένας ακόμα παράγοντας που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση προβλέψεων  και τιμολογήσεων.

 

 

 

Μπορεί να διευρυνθεί ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ και προς ποία κατεύθυνση;
Ο ρόλος του ΕΟΠΥΥ εκτιμούμε ότι πρέπει να διευρυνθεί διότι αυτό θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση αρκετών στρεβλώσεων. Ένας τρόπος ο οποίος γίνεται όλο και πιο επίκαιρος και αναγκαίος είναι μέσω των ΣΔΙΤ. Ένα μείζον ζήτημα είναι η αποπληρωμή οφειλών προς τα νοσοκομεία και ο εξορθολογισμός των clawback και rebate. Μπορεί, όπως είναι φανερό, τα ζητήματα αυτά να μην άπτονται άμεσα των ασφαλιστικών εταιριών, ωστόσο η επίλυσή τους θα επηρεάσει και τα κόστη των νοσηλειών και κατ επέκταση τις εκτιμήσεις και τα ασφάλιστρα των εταιριών.

Το ζήτημα των ΣΔΙΤ είναι κάτι το οποίο έρχεται όλο και συχνότερα στο προσκήνιο και φαντάζει πλέον ως κάτι επιβεβλημένο. Φυσικά, τέτοιου είδους συμβάσεις και συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν και προς τις δύο κατευθύνσεις εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ (ασφαλιστικών και νοσοκομείων) με στόχο διττό. Αφενός την αξιοποίηση των πόρων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πολιτών και πελατών. Η αύξηση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ στις νοσηλείες, είναι κάτι που εύκολα μπορούμε να πούμε, αλλά μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί με τα έως σήμερα δεδομένα. Για αυτό εκτιμάται ότι είναι πιο πιθανό να αποδώσει συνδυαστικά με την εφαρμογή ΣΔΙΤ.

 

Είναι οι αμοιβές των ιατρών ή τα τιμολόγια των νοσοκομείων που κρατούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, τι κάνετε εσείς ως ασφαλιστική προκειμένου να πωλήσετε προσιτά συμβόλαια; Μπορείτε να ελέγξετε το κόστος, ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος;
Θα προσθέταμε και τα ειδικά υλικά, ωστόσο για τη δημιουργία προϊόντων προσιτού κόστους προς το μέσο πελάτη είναι η σωστή ανάλυση των αναγκών, οι καλύψεις και τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, αλλά κυρίως η ύπαρξη και πλήρης ποιοτική και ποσοτική  ανάλυση των αριθμητικών δεδομένων παραγωγής και αποζημιώσεων. Το τελευταίο δε, είναι κάτι που λαμβάνει συνεχώς μεγαλύτερη βαρύτητα, κάτι που επιβεβαιώνεται από την ισχυροποίηση μεθόδων και εργαλείων data analytics.

Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό η αξιολόγηση αφενός της διαδικασία ανάληψης κινδύνου και αφετέρου της πηγής των αποζημιώσεων. Η ανάλυση των αποζημιώσεων είναι αυτή που θα μας δώσει το εύρος και το βάθος της εικόνας του κόστους και από πού αυτό προέρχεται.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα νούμερα για τις δαπάνες υγείας είναι άκρως αποκαλυπτικά όπου από τα σχεδόν 14,7δις συνολικές δαπάνες υγείας, η ιδιωτική δαπάνη (ασφαλιστικές και ιδιώτες) καλύπτει σχεδόν το 40%.

Σαφώς και δεν εκτιμούμε ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος για τον έλεγχο του κόστους αλλά ένα σύνολο ενεργειών που μπορούν να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση (π.χ. η κατηγοριοποίηση του κόστους των νοσηλειών ή η κατηγοριοποίηση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων σύμφωνα και με το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν).  Βέβαια, με δεδομένο ότι όλα τα νομίσματα έχουν δύο όψεις, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε μια κατάσταση, όλες οι πλευρές πρέπει να είναι συνυπεύθυνες και να συμβάλλουν από κοινού. Οι εταιρίες θα πρέπει να αξιολογούν σωστά τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, αλλά και οι πελάτες να γνωρίζουν ότι με ένα ετήσιο ασφάλιστρο χαμηλότερο από τις ετήσιες εισφορές τους στην κοινωνική ασφάλιση, δεν είναι πάντα εφικτό να τυγχάνουν ίδιας ή και καλύτερης κάλυψης. Απαιτείται οπωσδήποτε και η λογική τιμολόγηση των υπηρεσιών εκ μέρους των παρόχων. Επίσης, η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας είναι ένας παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη καθώς και οι δημογραφικές εξελίξεις.

Παράλληλα όμως με τα παραπάνω ένα βασικό στοιχείο είναι η σταθεροποίηση αν όχι η ενίσχυση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ στα έξοδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Τα τελευταία χρόνια (από το 2010 και μετά) η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ έχει μειωθεί σε ποσοστό 40% περίπου ενώ έχει αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών εταιριών. Τέλος, η βασική και σχεδόν πάντα υπολογίσιμη επιλογή στον περιορισμό του κόστους των νοσηλειών είναι η συμμετοχής του ασφαλισμένου στα έξοδα μέσω ποσοστού ή ποσού απαλλαγής.

Ως εταιρία έχουμε εντάξει στις λειτουργίες μας τη συνεχή παρακολούθηση και έλεγχο του κόστους, μέσα από μηχανισμούς και αυτοματοποιήσεις, αλλά και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Παράλληλα συνεργαζόμαστε προς το σκοπό αυτό και με εξειδικευμένη εταιρία στη διαχείριση προγραμμάτων υγείας.

 

 

Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα από το εξωτερικό;
Στο εξωτερικό ακολουθούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα μοντέλα της παροχής συγκεκριμένων δικτύων ιδιωτικών νοσηλευτηρίων ανά ασφαλιστικό πρόγραμμα (ΗΠΑ), ενώ σχεδόν σε όλη την Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένα τα μοντέλα ΣΔΙΤ. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του NHS στη Μ. Βρετανία αλλά και αντίστοιχες των Σκανδιναβικών χωρών, όπου έγιναν επενδύσεις αλλά και χρήση κατάλληλων υποδομών.

Αυτό που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ωστόσο, είναι ότι τα παραδείγματα άλλων χωρών αποτελούν σημεία αναφοράς και τρόπους προσέγγισης για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων. Δεν θα πρέπει  να αποτελέσουν σημεία πιστής αντιγραφής, καθώς διαφέρουν οι παροχές της κοινωνικής ασφάλισης, οι κοινωνικές, δημογραφικές και οικονομικές συνθήκες κάθε χώρας, παρόλα αυτά όμως δείχνουν σαφώς την πορεία κατεύθυνσης.

Ένα επίσης πολύ σημαντικό παράδειγμα που εφαρμόζεται πολλά χρόνια στο εξωτερικό αλλά στην Ελλάδα, ενώ συζητείται, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, είναι η εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων.

 

 

 

 

Ποια είναι τα καλύτερα νοσοκομειακά προγράμματα, με τι κριτήρια θα πρέπει να γίνεται η αγορά τους;
Η αγορά μας κάνει συνεχώς βήματα μπροστά και διαθέτει πραγματικά καλά προγράμματα. Το πώς ορίζει ο καθένας μας όμως το καλύτερο νοσοκομειακό πρόγραμμα, είναι κάτι υποκειμενικό και αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του, ενώ ιδιαίτερο σημείο του ζητήματος αυτού είναι ότι ο πελάτης πρέπει να γνωρίζει τι είναι αυτό που έχει αγοράσει και το λόγο για τον οποίο το έχει αγοράσει Αντικειμενικά, τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα καλό νοσοκομειακό πρόγραμμα είναι, να έχει εύληπτους και πλήρεις όρους, πρόβλεψη για πρόληψη, εύκολες διαδικασίες στη χρήση του και να είναι σύγχρονο και προσιτό στον πελάτη από πλευράς κόστους.

Στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ κινούμαστε πάντα με άξονες τα χαρακτηριστικά αυτά για το σχεδιασμό ενός προγράμματος υγείας, οι καλύψεις του οποίου να είναι σύγχρονες, λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες καθώς και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Παράλληλα, εξασφαλίσαμε τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 10234 (με αστική χρέωση) όπου ο ασφαλισμένος μας μπορεί να πάρει τις πληροφορίες που θέλει ή να συντονίσει τη χρήση του συμβολαίου του (πραγματοποίηση check up, συντονισμό νοσηλείας, έκτακτο περιστατικό), διασφαλίζοντας την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση του.

Τέλος, σε ότι αφορά τα κριτήρια αγοράς ενός νοσοκομειακού προγράμματος περιλαμβάνονται φυσικά οι ασφαλιστικές ανάγκες αλλά και η οικονομική δυνατότητα του πελάτη προκειμένου να μπορεί να διατηρεί το συμβόλαιο του μακροχρόνια σε ισχύ (ας ληφθεί υπόψη ότι ο μέσος όρος διατηρησιμότητας συμβολαίων είναι ακόμα και τώρα χαμηλός). Η αγορά ενός νοσοκομειακού προγράμματος θα πρέπει να αποτελεί μια συνειδητή πράξη.

 

 

Εχετε κάτι να προσθέσετε;
Είναι αναμφισβήτητο ότι οι ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες καθώς και οι ανάγκες αναγάγουν συνεχώς ψηλότερα στη συνείδηση των πολιτών τη σημασία των ασφαλιστικών προϊόντων  υγείας, ο άρτιος σχεδιασμός των οποίων αποτελεί το μεγάλο στόχο για μια ασφαλιστική, λόγω των συνεχώς μεταβαλλόμενων παραγόντων στους οποίους βασίζεται. Η επίτευξη συγκράτησης του κόστους είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει όλους τους εμπλεκόμενους με δεδομένη τη δυσκολία εύρεσης διαθέσιμου εισοδήματος εκ μέρους των πελατών.

Η Ατλαντική Ένωση, με την εμπειρία μισού αιώνα και την τεχνογνωσία της από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά (διαθέτει εντυπωσιακές διεθνείς συνεργασίες σε επίπεδο μετόχων και αντασφαλιστών) έχει τη δυνατότητα να πρωτοπορεί μέσω των ασφαλιστικών της προγραμμάτων.

Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν παροχές πρόληψης (πρωτοβάθμιες), καθώς και νοσοκομειακών εξόδων (δευτεροβάθμιες). Επίσης, μέσω προνομιακών συμβάσεων με όλα τα μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτικά Ιδρύματα (54 συμβεβλημένα νοσοκομεία), της πλαισίωσης των προγραμμάτων της με ειδικές παροχές και προνόμια τα οποία έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της από 14 διαγνωστικά  κέντρα και νοσοκομεία, της διάθεσης τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης 10234, την ολοκληρωμένη υποστήριξη από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας και τέλος μέσω των άριστα καταρτισμένων συνεργατών της, η Ατλαντική Ένωση προσβλέπει με σιγουριά στο μέλλον!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*