Η DAEDALUS Life Insurance & Reinsurance Brokers αναζητά 2 άτομα για γραμματειακή υποστήριξης

Η DAEDALUS Life Insurance & Reinsurance Brokers αναζητά 2 άτομα για γραμματειακή υποστήριξης .

Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε μεσιτικό ασφαλίσεων ή πρακτορείο ,μια για την θέση αυτοκινήτου και γενικών κλάδων και μια για τον κλάδο ζωής. Γνώση και των δύο θα εκτιμηθεί.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Θα μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση info@daedaluslife.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*