Τι γράφει η EIOPA δημοσίως για την Ελλάδα και το Solvency

της Έλενας Ερμείδου

Η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει επαρκείς εποπτικές διαδικασίες και κριτήρια διακυβέρνησης σχετικά με τους μηχανισμούς και τις απαιτήσεις του πλαισίου στάθμισης κινδύνων σύμφωνα με το Άρθρο 29 της Οδηγίας SII.

Αυτά γράφει η EIOPA για την Ελλάδα σε μία έκθεση της, όπου για πρώτη φορά αξιολογεί δημοσίως τις Εθνικές Εποπτικές Αρχές των χωρών για την εφαρμογή του Solvency II.

Για τις καλύτερες πρακτικές, την άριστη και συστηματική εποπτεία διακρίνονται στην έκθεση που έχει αναρτήσει η EIOPA το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία και η Λιθουανία.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος της EIOPA Gabriel Bernadino τόνισε ότι η EIOPA είναι πρόθυμη να συμβάλλει στις ανάγκες των Εποπτικών Αρχών ώστε να βελτιώσουν τις διαδικασίες τους.

Διαβάστε την έκθεση

https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/PR_Key%20functions_Exec%20summary.pdf

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*