Επιγραφή φαρμακείου

Φαρμακεία: Ορίστηκε η δικάσιμος για το «ιδιοκτησιακό»

Στη Μείζονα Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας παραπέμφθηκε η αίτηση ακύρωσης που άσκησε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοποιών (ΠΣΦ) κατά του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο οι άδειες ίδρυσης φαρμακείων χορηγούνται σε φαρμακοποιούς αλλά και σε άλλα φυσικά πρόσωπα (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018).

Στη δεύτερη περίπτωση, τα φαρμακεία θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργούνται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, στη σύνθεση της οποίας θα μετέχει υποχρεωτικά ως εταίρος και με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% φαρμακοποιός, που θα έχει δηλωθεί και ως υπεύθυνος λειτουργίας του φαρμακείου.

«Ο ορισμός της Μείζονος Ολομελείας του Δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης επιβεβαιώνει την ιδιαίτερη σπουδαιότητα των νομικών ζητημάτων που τίθενται με την υπόψη υπόθεση, είναι δε η πρώτη φορά που στην ως άνω σύνθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα συζητηθούν θέματα φαρμακείων» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΣΦ, Κυριάκος Θεοδοσιάδης.

Η αίτηση ακύρωσης πρόκειται να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 5ης Απριλίου 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*