γιατροί, νοσοκόμοι, ιατρικές ειδικότητες

Η ιατρική εκπαίδευση αλλάζει «πρόσωπο»

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύτηκαν οι αλλαγές στην εκπαίδευση των γιατρών μετά το πτυχίο, δηλαδή στην εκπαίδευση για τη λήψη ειδικότητας, μετά από έναν 2ετή κύκλο διαβουλεύσεων με τις ιατρικές εταιρίες αλλά χωρίς τους εκλεγμένους εκπροσώπους του κλάδου.

Εκτός από τις γνωστές ειδικεύσεις που ανανεώνονται, καθιερώνονται νέες ειδικότητες, καθώς παρά την επιστημονική εξέλιξη, το πλαίσιο για τις ιατρικές ειδικότητες στη χώρα μας είχε μείνει «καθηλωμένο» στο 1992. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Ιατρικής Γενετικής για τη διάγνωση, αντιμετώπιση και πρόληψη των γενετικών νοσημάτων.

Προ ημερών, εξάλλου, είχε δημοσιευτεί και το ΦΕΚ με τις νέες εξειδικεύσεις. Στο προσεχές μέλλον η εν λόγω πράξη αναμένεται να συμπληρωθεί με 4-5 ακόμη νέες εξειδικεύσεις οι οποίες είναι σε φάση επεξεργασίας.

«Οι αλλαγές αυτές αναβαθμίζουν την ποιότητα της ιατρικής εκπαίδευσης» δήλωσε ο επικεφαλής του ΚΕΣΥ Κ. Μάρκου. Η εξέλιξη αυτή, όπως εκτιμά, θα μπορούσε να ανακόψει το φαινόμενο του brain drain, το οποίο δεν συνδέεται μόνο με το επίπεδο των μισθών αλλά και με τις αυξημένες απαιτήσεις μίας μερίδας γιατρών για την απόκτηση γνώσεων.

Για τους συνδικαλιστές, πάντως, το σύγχρονο «πρόσωπο» της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα οφείλει να διασφαλίζει όχι μόνο την επαγγελματική τους αποκατάσταση, αλλά και τη δωρεάν πρόσβαση των πολιτών στο δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Κατηγορίες ειδικευόμενων 

Σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ, οι γιατροί που θα υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση για την σειρά προτεραιότητας στην ειδικότητα και στο Νοσοκομείο επιλογής τους θα εκπαιδευτούν με τα οριζόμενα σ’ αυτήν.

Αντίστοιχα, οι γιατροί που είναι ήδη σε σειρά προτεραιότητας ή είναι υπό διορισμό σε ειδικότητες για τις οποίες με την εν λόγω ΥΑ καθιερώνεται η ενιαία τοποθέτηση σ΄ αυτές (δηλ. στις ειδικότητες που με το προηγούμενο καθεστώς ήταν απαραίτητη η έκδοση δύο αποφάσεων τοποθέτησης, μία για το κύριο και μία για το ειδικό μέρος της ειδικότητας και με τη δημοσίευση της παρούσας απαιτείται η έκδοση μίας απόφασης τοποθέτησης), έχουν δικαίωμα εντός διμήνου από τη δημοσίευσή της (δηλ. μέχρι και 20-11-2018) να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, για να δηλώσουν ότι επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο σύστημα εκπαίδευσης. Διαφορετικά, θα συνεχίσουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 415/1994 (ΦΕΚ Α΄ 236), όπως ισχύει.

Τέλος, οι ιατροί που δεν περιλαμβάνονται στα παραπάνω θα συνεχίσουν την άσκησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 415/1994 (ΕΚ Α΄ 236).

ΨΠ3Ρ465ΦΥΟ-ΝΝΜ

Πηγή: virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*