Interlife: Το ασφαλιστικό νοσεί, το κράτος δεν μπορεί να αναλάβει κινδύνους

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

Την αστάθεια στα δημοσιονομικά και τα προβλήματα του ασφαλιστικού θίγει στην συνέντευξη στο IW η κα Ιφιγένεια Αιλιανού,  Διευθύντρια Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων της INTERLIFE, εξηγώντας ότι η οικονομική κρίση και οι αλλαγές που έχουν γίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν βοηθούν στο να επιλυθεί η εξίσωση μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και ασφαλιστικών, ωστόσο  αναγνωρίζει ότι κάποια βήματα προόδου έχουν συντελεστεί.

Μιλώντας  για την τεχνολογία και την ψηφιακή υγεία υπογραμμίζει ότι το κεφάλαιο αυτό ανοίγει νέους προοπτικές στην οικονομία και την κοινωνία και μεγάλες ευκαιρίες στην ιδιωτική ασφάλιση

 

  • Εννέα χρόνια σχεδόν οικονομικής κρίσης με τις μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό να δίνουν και να παίρνουν χωρίς όμως να φαίνεται κάτι ουσιαστικό. Στα χαρτιά κυρίως φαίνονται οι μεταρρυθμίσεις, δεν αντικατοπτρίζονται στην καθημερινότητα των πολιτών. Τι έχετε να μας πείτε για αυτό, σε ποιο σημείο βρίσκεται το ασφαλιστικό στην Ελλάδα σήμερα;

Η οικονομική κρίση στη χώρα μας δεν άφησε ανεπηρέαστη και την κοινωνική ασφάλιση η οποία βρίσκεται μονίμως υπό καθεστώς  μεταρρυθμίσεων, που αποτυπώνουν την σοβαρότητα της κατάστασης. Δυστυχώς οι πολυάριθμες αυτές μεταρρυθμίσεις αντικατοπτρίζονται πλέον στην καθημερινότητα των πολιτών και μάλιστα πολύ έντονα. Η αύξηση της ανεργίας, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, η μείωση των συντάξεων και των κοινωνικών επιδομάτων ή δαπανών, οι ευέλικτες μορφές εργασίας έχουν επιφέρει σοβαρότατο πλήγμα στην καθημερινότητα των πολιτών και στο βιοτικό τους επίπεδο. Σήμερα, παρά τις επαναλαμβανόμενες μεταρρυθμίσεις, το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα βρίσκεται πάλι σε κρίσιμο σημείο και αδιέξοδο, η βιωσιμότητά του δε, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορεία ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας. Επομένως, είναι βέβαιο, ότι εάν η χώρα δεν μπει σε δημοσιονομική σταθερότητα το ασφαλιστικό θα συνεχίσει να είναι αντικείμενο μεταρρυθμίσεων και στο μέλλον.

  • Βλέπετε να μπορεί να γεφυρωθεί το κενό απόψεων που υπάρχει μεταξύ κράτους και ιδιωτικής ασφάλισης ; αλλά και μεταξύ πολιτικών όπου πολλοί εξ΄αυτών θεωρούν ότι το κράτος πρέπει να αναλάβει όλους τους κινδύνους της ασφάλισης;

Θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει κενό απόψεων διότι είναι σαφές πλέον ότι το κράτος δεν μπορεί να αναλάβει όλους τους κινδύνους. Το ασφαλιστικό σύστημα νοσεί, συνεπώς πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιηθεί από όλους ότι η σχέση μεταξύ Ιδιωτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν είναι ανταγωνιστική, είναι συμπληρωματική. Σε κάθε περίπτωση, τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης αποτυπώνεται, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΑΕΕ, σημαντική στροφή των Ελλήνων στην Ιδιωτική Ασφάλιση με διαρκώς ανοδική τάση. Οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται στην Ιδιωτική Ασφάλιση για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών τους.

  • Η εξίσωση ιδιωτικές κλινικές – ασφαλιστικές έχει λυθεί ; Ποιοι οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν τις σχέσεις αυτές προς όφελος του πελάτη ή άλλως του ασθενή. Και ποιος ο ρόλος του σημερινού ΕΟΠΥΥ στην διαμόρφωση των σχέσεων αυτών ;

Στο παρελθόν οι ασφαλιστικές εταιρίες βρέθηκαν σε περίοδο σκληρών συγκρούσεων και συζητήσεων με τις ιδιωτικές κλινικές, λόγω του υψηλού κόστους των νοσήλιων. Η εξίσωση αυτή δεν έχει λυθεί ακόμα, όμως οι σχέσεις σαφώς έχουν εξομαλυνθεί τα τελευταία χρόνια και διέπονται πλέον από αρμονική συνεργασία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην οικονομική κρίση και στις αλλαγές που έγιναν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Με δεδομένο το γεγονός ότι η ζήτηση για τις ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας παρουσιάζει διαρκώς αυξητικές τάσεις, η Ιδιωτική Ασφάλιση είναι πλέον ο βασικός υποστηρικτής των Ιδιωτικών Κλινικών καθώς και η κυριότερη πηγή εσόδων τους. Οι χρονοβόρες και δύσκαμπτες διαδικασίες πληρωμής από τον ΕΟΠΥΥ έχουν βοηθήσει ώστε η Ιδιωτική Ασφάλιση και οι Ιδιωτικές Κλινικές/Μονάδες Υγείας, να έχουν πολύ καλή συνεργασία προς όφελος των πελατών και ασθενών.  Στην INTERLIFE Ασφαλιστική, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις,  δημιουργήσαμε νέα Προγράμματα ασφάλισης Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων σε συνεργασία με Ιδιωτικές Κλινικές και Ιατρούς σε όλη την Ελλάδα.

  • Πιο σίγουρες οι τραπεζικές καταθέσεις ή τα ασφαλιστικά αποταμιευτικά προϊόντα ; τι θα απαντούσατε σε αυτό ;

Για πολλά χρόνια, η εύκολη και απλή λύση για να έχουμε τα χρήματά μας και αυτά να αποδίδουν, ήταν να τα τοποθετήσουμε σε ένα τραπεζικό προθεσμιακό λογαριασμό, ο οποίος, η αλήθεια είναι ότι, προσέφερε αρκετά ικανοποιητικά επιτόκια. Όμως, τα τελευταία χρόνια αυτή η επιλογή δεν υπάρχει πλέον, αφού ακόμα και στις καλύτερες περιπτώσεις τα τραπεζικά επιτόκια είναι αρκετά χαμηλότερα του 1%, ενώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την επιφυλακτικότητα που δείχνουν οι καταθέτες από την εφαρμογή των capital controls σε συνδυασμό με την πιθανότητα ενός «κουρέματος» των καταθέσεών τους, κάτι που ευτυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

Από την άλλη πλευρά, οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν λύσεις με ελεγχόμενο, έως και περιορισμένο ρίσκο, όπως, για παράδειγμα τα Αμοιβαία Κεφάλαια.  Αξίζει να σας αναφέρω ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της INTERLIFE Ασφαλιστικής INTERLIFE ΜΙΚΤΟ, κινείται με εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδόσεις, ξεπερνώντας την απόδοση των δεικτών αναφοράς του, παρά το γενικότερο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. Έτσι, ο πελάτης γνωρίζει ότι αναλαμβάνοντας σχετικό ρίσκο, μπορεί να έχει απόδοση κατά πολύ υψηλότερη από έναν απλό προθεσμιακό λογαριασμό.

  • Η μετάβαση στην ψηφιακή Ελλάδα ως διατείνεται πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει θετικά για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης ;

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει πλέον κατακτήσει την καθημερινότητα μας και βεβαίως δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον κλάδο Υγείας της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Στην INTERLIFE παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της Ψηφιακής Τεχνολογίας, προσαρμοζόμαστε, καινοτομούμε και ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις με επιτυχία. Στη χώρα μας η «ψηφιακή υγεία» αποτελεί ένα νέο δρόμο με τεράστιους και σημαντικούς ορίζοντες, τόσο στην κοινωνία, όσο και στην οικονομία μας. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στην υγεία δρα θετικά για την Ιδιωτική Ασφάλιση, και θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά.  Επομένως, οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει άμεσα να κινήσουν διαδικασίες μετάβασης στην «ψηφιακή υγεία» προκειμένου να πετύχουν την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου υγείας.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*