Αλ. Βασιλικός, ΞΕΕ: Οι 3 κυριότεροι κίνδυνοι των ξενοδόχων

Νέα σελίδα για την ανάπτυξη της Ελλάδας ανοίγει ο τουρισμός, ωστόσο οι κίνδυνοι από την  πολυπλοκότητα της οικονομίας και τη παγκοσμιοποίηση λειτουργούν αλυσιδωτά, δύνανται να επιφέρουν απώλειες στους ξενοδόχους με σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.

Οι πιο σημαντικές απώλειες αφορούν την ζήτηση τονιζει ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κος Αλέξανδρος Βασιλικός. Ταξιδιωτικοί πράκτορες εσωτερικού και εξωτερικού αποτελούν κάποιες φορές αστάθμιτο παράγοντα με το να μην εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  λόγω αφερεγγυοτήτων σε ελληνικά ξενοδοχεία. Δεύτερος μεγάλος κίνδυνος για το κλάδο της φιλοξενίας και τα ξενοδοχεία είναι οι φυσικές καταστροφές δηλώνει ο Πρόεδρος του ΞΕΕ.

Και, όχι μόνο επισημαίνει καθώς νέοι κίνδυνοι αναπηδούν όπως ο κίνδυνος ασφάλειας των πιστωτικών καρτών και άλλων συναφών κινδύνων που έχουν να κάνουμε τα προσωπικά δεδομένα.

Προσθέτει ό,τι μαζί και παράλληλα με την ανάπτυξη των κινδύνων που προκύπτουν από την τεχνολογία αναπτύσσεται και ο κίνδυνος της Αστικής Ευθύνης για τα ξενοδοχεία. Η Ελλάδα εξηγεί διαθέτει 9.700 ξενοδοχεία και εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, οπότε κάποια περιστατικά εγείρουν αξιώσεις της φύσεως αυτής.

Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ξενοδοχεία αγοράζουν κυρίως συμβόλαια αστικής ευθύνης  με διεύρυνση των γεωγραφικών καλύψεων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για την εύρυθμή λειτουργία τους,  άλλα και κάποια νέα προϊόντα από ασφάλιση επιτοκιακού δανεισμού μέχρι και τρομοκρατικών ενεργειών, σηματοδοτώντας την αύξηση της ζήτησης των εξειδικευμένων ασφαλίσεων, όπως είναι οι cyber ασφαλίσεις.

Το συμβόλαιο αστικής ευθύνης συμπληρώνει αποτελεί για τα ξενοδοχεία και βασική προϋπόθεση συνεργασίας με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες καθώς προστατεύει τον πελάτη έναντι χρεοκοπιών

Μιλώντας για τους διαδικτυακούς κινδύνους στο κλάδο, επισημαίνει πως αυτός ο κίνδυνος για την Ελλάδα είναι νέος και πως οι καλύψεις απαιτείται να προσαρμοστουν στα ελληνικά δεδομένα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.

Και, είναι δεδομένο πλέον ότι οι ξενοδόχοι και ο κλάδος ψάχνει να συνεργαστεί με σοβαρές ασφαλιστικές εταιρείες και σοβαρούς ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*