Γιάννης Κλεώπας

Μεταβίβαση επιχείρησης – Πόσο έτοιμοι είστε;

Του Γιάννη Κλεώπα, Διευθύνοντος Συμβούλου της Kleopas Alliott Business Consultants

Γιατί να μεταβιβάσει κάποιος την επιχείρησή του;

Αυτό μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους. Ας απαριθμήσουμε μερικούς. Μια περίπτωση είναι ο φορέας να έφτασε σε μια ηλικία τέτοια που θέλει να αποσυρθεί αλλά δεν υπάρχει διάδοχο σχήμα εκ των έσω. Μια άλλη θα μπορούσε να είναι ότι στον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση συμβαίνουν σοβαρές αλλαγές που θα την επηρεάσουν αρνητικά στην πορεία της. Ακόμη μια περίπτωση είναι η επιχείρηση να βρίσκεται στο ανώτατο της επίπεδο και είναι ευκαιρία να αποκομίσει κανείς τα οφέλη αυτής της κατάστασης.

Να ληφθεί σοβαρά υπόψιν πως ο  λόγος μεταβίβασης θα επηρεάσει τους υποψήφιους αγοραστές με την έννοια πως θα οι λόγοι θα πρέπει να εξηγηθούν επαρκώς. Το γιατί η επιχείρηση αξίζει τόσο, τι την κάνει μοναδική και γιατί θα ωφεληθεί ο αγοραστής είναι απαραίτητα σημεία για ανάλυση.

Πότε είναι η «σωστή» στιγμή και πότε η «τέλεια» στιγμή

Τα δύο αυτά σημεία δεν είναι ίδια. Η σωστή στιγμή είναι περισσότερο υποκειμενικός παράγοντας, ενώ η τέλεια στιγμή είναι περισσότερο αντικειμενικός. Η σωστή στιγμή θα μπορούσε να είναι αυτή που κάποιος θέλει να αποσυρθεί από την καθημερινότητα και τελικά ακόμη και να συνταξιοδοτηθεί. Η τέλεια στιγμή όμως, είναι αυτή που η επιχείρηση είναι σε πολύ καλή κατάσταση και με ανοδική πορεία, ή και ακόμη αυτή που ο τομέας δραστηριότητας της συμπυκνώνεται και στην αγορά εμφανίζονται αγοραστές που ψάχνουν επιτυχημένες επιχειρήσεις να εξαγοράσουν.

Τι θα κάνει κανείς μετά;

Αυτό είναι επίσης ένα σημείο που κάποιος που θα μεταβιβάσει την επιχείρηση του πρέπει να το σκεφθεί πολύ σοβαρά. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένα σχέδιο πως θα εκμεταλλευτεί καλύτερα και δημιουργικά τον ελεύθερο πια χρόνο, καθώς και την νέα οικονομική του ευχέρεια.

Πριν τη μεταβίβαση πρέπει να προσεχθούν 3 βασικά σημεία

  1. Ξεκαθάρισμα της χρηματοοικονομικής κατάστασης

Οι πιθανοί αγοραστές ενδιαφέρονται περισσότερο για τις βασικές δεξιότητες της επιχείρησης. Επομένως από τον ισολογισμό πρέπει να αφαιρεθούν στοιχεία που δημιουργούν ζητήματα. Αυτά τις περισσότερες φορές είναι τα τμήματα με χαμηλή απόδοση, τα μη λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια των μετόχων και οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί τους. Η ύπαρξη τέτοιων στοιχείων μπορεί να περιπλέξει μια πώληση ή εξαγορά. Πολλές πωλήσεις βασίζονται στα κέρδη πριν από τους τόκους, τους φόρους και τις αποσβέσεις (EBITDA). Πρέπει λοιπόν κανείς να κάνει  ότι μπορεί για να το μεγιστοποιήσει. Αυτό περιλαμβάνει τη μείωση των εξωγενών δαπανών και την μετάβαση σε λειτουργικά έξοδα όσο το δυνατόν λιγότερα. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί το προσωπικό ή να κλείσουν τμήματα χωρίς απόδοση.

  1. Έμφαση στα δυνατά σημεία και τις ευκαιρίες

Πολλοί επιχειρηματίες που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση χάνουν συχνά την επιθυμία τους να αναπτύξουν την εταιρεία. Ωστόσο, οι δυνητικοί αγοραστές ενδιαφέρονται για τις μελλοντικές δυνατότητες της εταιρείας. Αυτό δημιουργεί πολλές προκλήσεις. Απαιτείται λοιπόν μια στρατηγική εξόδου κατά την προετοιμασία της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο να θυμόμαστε πως ένας αγοραστής θέλει ποιότητα. Αν υπάρχει για παράδειγμα ένα καλό προϊόν, ή μια ομάδα πωλήσεων με ταλέντο, ή μια σειρά ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, ή και ένας καλά διατηρημένος εξοπλισμός ή ακόμη κι ένα τμήμα μάρκετινγκ που τοποθετεί στρατηγικά την εταιρεία, τότε αξίζει κανείς να επωφεληθεί από αυτά και τις ευκαιρίες που δημιουργούν

  1. Ελαχιστοποίηση κινδύνων

Είναι γεγονός πως οι επιχειρήσεις με υψηλότερο κίνδυνο τείνουν να μεταβιβάζονται σε  χαμηλότερες τιμές. Καμία εταιρεία δεν είναι τέλεια, αλλά οι δυνητικοί αγοραστές θα αναζητούν εσωτερικές αδυναμίες και εξωτερικές απειλές. Πρέπει πάντα να γνωστοποιούνται  οι κίνδυνοι στους υποψήφιους αγοραστές και στη συνέχεια να γνωστοποιούνται ομοίως και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μετριαστούν ή και να εξαλειφθούν αυτοί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*