Επόμενο ραντεβού ήταν στο νησί της Σκύρου στις 15 Ιουνίου!