Διαγωνισμός για την ασφάλιση ακινήτων του ΜΤΠΥ

Ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ασφάλιση ακινήτων ιδιοκτησίας του διενεργεί το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2018 έως 30.6.2019, με δικαίωμα προαίρεσης για 1 έτος.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φόρου, και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 17η Απριλίου 2018, ώρα 14.30.

Περισσότερες πληροφορίες, στο αρχείο 343874_2018 – 211126 – Εγκύκλιοι.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*