Εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ από πολύ νωρίς εντόπισε τη σημασία του κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού για την ανταγωνιστικότητα κάθε επιχείρησης, αλλά και το σημαντικό κενό που υπάρχει στην εγχώρια τεχνική εκπαίδευση για τη διαμόρφωση των κατάλληλων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Για το σκοπό αυτό, ο ΣΕΒ μαζί με μία ομάδα μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών, ανάλαβε την πρωτοβουλία ήδη από το 1980 να δημιουργήσει το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ), ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποστολή την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση εργαζομένων και ανέργων.
Το ΙΒΕΠΕ αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίονα του ΣΕΒ στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης και Κατάρτισης, ενισχύοντας έτσι το ρόλο του ΣΕΒ ως κοινωνικού εταίρου. Από το 2012 ο ΣΕΒ έχει αναλάβει τη θεσμική του εποπτεία και πλέον λειτουργεί υπό το διακριτικό τίτλο ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ.
Από το 1980 το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ προσφέρει αξιόπιστη, αναγνωρισμένη και υψηλού επιπέδου επαγγελματική επιμόρφωση και κατάρτιση σε εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους, άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνεργάζεται με εκπαιδευτές με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία καθώς και με εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς διεθνούς κύρους (BINDT, IASSC, Carmagen Eng., CfPA, IMECHE κ.ά.), παρέχοντας στους καταρτιζόμενους υπηρεσίες διεθνούς αναγνώρισης.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΒΕΠΕ

Πληροφορίες για Προγράμματα Τεχνικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων


Πληροφορίες για Προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων


Πληροφορίες για Διεθνή Προγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο http://www.ivepe.gr/el/ και στην ενότητα: Σεμινάρια

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*