Γράφει διψήφια ανάπτυξη η NP ασφαλιστική στο 9μηνο 2017

Σε μία από τις πλέον δυναμικές χρονιές εξελίσσεται το 2017 για την NP ασφαλιστική. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Εταιρεία καταφέρνει κάθε χρόνο, παρά την μεγάλη οικονομική κρίση, να καταγράφει σημαντική άνοδο στα βασικά της οικονομικά μεγέθη. Στο εννεάμηνο 2017, η παραγωγή ασφαλίστρων (καθαρά ασφάλιστρα και δικαιώματα) διαμορφώθηκε στα 23,0 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 10% σε σχέση με το εννεάμηνο 2016.

Οι τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν στο 9μηνο στα 36,5 εκατ. Ευρώ, ενώ θεαματική αύξηση κατά 17,0% καταγράφουν τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας (IFRS) με στοιχεία εξαμήνου 2017 όπου   διαμορφώνονται στα 53,0 εκατ. ευρώ έναντι 45,3 εκατ. ευρώ που ήταν με το κλείσιμο του 2016, με περαιτέρω αναμενόμενη αύξηση τους έως το τέλος του έτους. H αύξηση αυτή συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση των Δεικτών Φερεγγυότητας SCR και MCR.

Υπενθυμίζεται ότι με 31/12/2016 ο δείκτης Φερεγγυότητας ήταν στο υψηλό 167,8%, στο εξάμηνο 2017 στο 190,6% και εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει επιτευχθεί ο στόχος της Εταιρίας για SCR άνω του 200%. Με ότι αφορά τον Δείκτη Ζημιών, παραμένει στα ίδια επίπεδα με την περυσινή χρονιά και συντελεί στη διαμόρφωση του πολύ καλού τεχνικού αποτελέσματος της Εταιρίας και σε συνδυασμό με την θετική πορεία των επενδύσεων δημιουργεί προσδοκίες για υψηλά αποτελέσματα χρήσης (2017) αλλά και σημαντικής περαιτέρω ενίσχυσης των Ιδίων Κεφαλαίων.

Σημαντική άνοδος στο στόλο οχημάτων

Ιδιαίτερα θετική είναι η αύξηση κατά 20% στον ασφαλισμένο στόλο οχημάτων σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όταν η εικόνα της αγοράς δείχνει μικρότερες μεταβολές. Ο στόλος με στοιχεία 9μήνου διαμορφώθηκε στα 154.226 οχήματα, χωρίς να έχει αλλάξει σε τίποτα η Πολιτική Ανάληψης Κινδύνων και η Τιμολογιακή Πολιτική της Εταιρίας.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού- Νέο κτίριο

Η Εταιρεία ακολουθώντας την παραδοσιακή ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον Πελάτη και έχοντας ως στρατηγικό στόχο την προσφορά στην κοινωνία και την συνεισφορά στην απασχόληση, αύξησε το  ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και το ποιοτικό παραγωγικό Δίκτυο Συνεργατών της.

Μεγάλη και σημαντική εξέλιξη για την NP Ασφαλιστική αποτελεί και η μεταστέγαση των Κεντρικών της Γραφείων από τον Πειραιά στο νέο ιδιόκτητο ακίνητο της 4.500 τμ. επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο «Δαχτυλίδι» στο Μαρούσι. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εργασίες ανακαίνισης και διαμόρφωσης των νέων χώρων και αναμένεται η ολοκλήρωση της μετακίνησης της Εταιρίας, εντός του Φεβρουαρίου 2018.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*