Προτάσεις προς την ασφαλιστική αγορά από την Data Communication

Η «χρυσή εποχή» στη σχέση συμβουλευτικών – ασφαλιστικών εταιριών (Αφιέρωμα μέρος δ’)

του Νίκου Σακελλαρίου

διαβάστε το μέρος γ΄του αφιερώματος

Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς βίωσε σημαντικές προσαρμογές της λειτουργίας του. Στο πλαίσιο των συνεχών προκλήσεων, το περιβάλλον των ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Από τη μία, οι επιχειρήσεις καλωσορίζουν ευκαιρίες ανάπτυξης, λόγω των αυξανόμενων αναγκών για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο κλάδος, ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλίσεων υγείας και συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Από την άλλη, λόγω συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, αντιμετωπίζουν ισχυρές πιέσεις από τη συνεχή αύξηση του ανταγωνισμού.

Όλα τα παραπάνω επιτάσσουν την εφαρμογή μιας καλά σχεδιασμένης στρατηγικής για κάθε επιχείρηση του κλάδου, τόσο για τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες όσο και για την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, που προσφέρουν στα στελέχη φιλικά και σύγχρονα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας, την ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας.

Οι επιχειρήσεις του ασφαλιστικού κλάδου μπορούν να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό διαμορφώνοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία και επιτυγχάνοντας αύξηση μεριδίων αγοράς, ικανοποίηση πελατών, μείωση χρόνου απόκρισης, βελτιστοποίηση διαδικασιών και σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους. Πώς;

Η Data Communication προτείνει στον ασφαλιστικό κλάδο την αξιοποίηση της λύσης διαχείρισης πελατειακών σχέσεων Microsoft Dynamics 365 σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και παραγωγικότητας της Cloud σουίτας Microsoft Office 365.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμαστε σε ένα σύστημα σύγχρονων και υψηλών προδιαγραφών, που προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης νέων τεχνολογιών. Χαρακτηριστικά όπως φορητότητα (mobility), διασύνδεση με το Web 2.0 (Social Media, Blogs κ.λπ.), ολοκλήρωση με συστήματα (όπως back office εφαρμογές, τηλεφωνικά κέντρα κ.ά.), θα συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη.

Συγκεκριμένα, με το Microsoft Dynamics 365 διασφαλίζεται η βελτιστοποίηση των ροών πωλήσεων, η ανάλυση της παραγωγικότητας του δικτύου, η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση πελατών, μέσω της σφαιρικής εικόνας του συνόλου της επικοινωνίας με κάθε πελάτη, η υποστήριξη στοχευμένων marketing ενεργειών cross-sell και up-sell σε πολλαπλά κανάλια και η ενίσχυση της πιστότητας των πελατών.

Σε συνδυασμό με το Microsoft Office 365, αυτοματοποιούνται, γρήγορα και με χαμηλό κόστος, οι διαδικασίες εκτέλεσης προωθητικών ενεργειών, καθώς και η ολοκληρωμένη παρακολούθηση υποστήριξης περιστατικών μέσω της ενοποίησης της λύσης με την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (exchange online). Διασφαλίζεται, επίσης, η καλύτερη συνεργασία και η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο μέσω πλατφόρμας ηλεκτρονικών συσκέψεων (Skype for Business), καθώς επίσης και η ηλεκτρονικοποίηση των καθημερινών διαδικασιών μέσω λύσης διαχείρισης περιεχομένου και αυτοματοποίησης ροών εργασίας (SharePoint Online).

Η λύση της Data Communication για τον κλάδο διαθέτει:

• Πλήρως παραμετροποιήσιμη και αυτοματοποιημένη ροή εργασιών του customer service, για μεγαλύτερη ευελιξία και ταχύτητα στην επικοινωνία με τον πελάτη και τον συνεργάτη.

• Ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη (360 customer view) για καλύτερη αποτίμηση κινδύνου και αποφάσεων σχετικά με τη δυναμική των πελατών.

• Πλήρως παραμετροποιήσιμο μηχανισμό SLA, που οδηγεί στην άμεση εξαγωγή στατιστικών, για τη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών των ασφαλιστικών εταιρειών.

• Μοναδικό σύστημα συγκέντρωσης όλων των αιτημάτων από πλευράς πελάτη από όλα τα κανάλια επικοινωνίας και διαχείρισή τους από τις επιμέρους ομάδες της ασφαλιστικής εταιρείας.

• Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η αξιοποίηση του cloud για τις παραπάνω προτεινόμενες λύσεις προσφέρει την απαιτούμενη ευελιξία, την αξιοπιστία (uptime SLA) και την εξοικονόμηση πόρων που υπαγορεύονται από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία και τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου Solvency II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*