Όμιλος ICAP λογότυπο

ICAP Employment Solutions: Ζητείται αποδοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Με τη συμμετοχή 100 Επιχειρηματιών και Ανωτάτων Στελεχών ολοκληρώθηκε το επιχειρηματικό forum «Προοπτικές των νέων αλλαγών/μεταρρυθμίσεων σε Εργασιακά, Ασφαλιστικά & Αγορά Εργασίας » που για 1η χρονιά διοργάνωσε η ICAP Εmployment Solutions την Τετάρτη 21 Ιουνίου, στο Caravel Hotel.

Η σημαντική όσο και άκρως επίκαιρη αυτή εκδήλωση αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία που θέτει ως στόχο τόσο ν΄αμβλύνει την κατανόηση του επιχειρηματικού κόσμου επί των ευκαιριών αλλά και των κρίσιμων θεμάτων που αναδεικνύονται από τις πρωτοφανής αλλαγές στα Εργασιακά και Ασφαλιστικά ζητήματα της Χώρας μας, όσο και να διαγνωστεί πως αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το επιχειρείν αλλά και την Αγορά Εργασίας

Στο πρώτο panel με θέμα ”Προοπτικές των νέων μεταρρυθμίσεων σε εργασιακά, ασφαλιστικά & επιπτώσεις στην Αγορά Εργασίας” συμμετείχαν σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ζωής του τόπου οι οποίοι έθιξαν καίρια ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που καλούνται να τις εφαρμόσουν:

Ο κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς , Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής στη Διεύθυνση Αμοιβής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σημείωσε ότι «Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις εργασιακές σχέσεις και κυρίως στο σύστημα καθορισμού του κατώτατου μισθού και στο σύστημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Το κρίσιμο ωστόσο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι η δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας, σε νέους τομείς της οικονομίας και η μείωση της ανεργίας.»

Ο κ. Θεόδωρος Τόλλης Ph.D., Εκτελεστικός Διευθυντής, ICAP Employment Solutions τόνισε ότι «Ο αέρας ευελιξίας που φυσάει σε Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία δίνει νέες ιδέες στην αγορά εργασίας με νέους τύπους συμβάσεων. Οι νέες ατομικές, ευέλικτες συμβάσεις θα συμμορφώνονται με τους εργατικούς νόμους και σκοπό έχουν την αύξηση της απασχόλησης με οποιοδήποτε τίμημα. Αναμένεται έτσι να επιβληθούν και στη χώρα μας ως βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι νομοθέτες στην Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο και αποδοτικό νομοθετικό πλαίσιο.

Οφείλουμε να άρουμε περιττούς περιορισμούς που, ενώ δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα στον τομέα «ασφάλεια στη θέση εργασίας», αντίθετα εμποδίζουν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βάζουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη της χώρας.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*