Τέλος ο Στ. Ζιώγας από την Brokers Union

Χωρίζουν οι δρόμοι του κ. Σταύρου Ζιώγα και της Brokers Union Μεσίτες Ασφαλίσεων ΑΕ καθώς η έκτακτη συνεδρίαση των μετόχων αποφάσισε την παύση του από τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου, ενώ απομακρύνθηκε και από την θέση διοικητικού υπαλλήλου.

Όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Σας ενηµερώνουµε ότι κατόπιν έκτακτης συνεδρίασης των µετόχων της BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΕ αποφασίστηκε η παύση του κυρίου Σταύρου Ζιώγα από την θέση του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου από 03/06/2017 ενώ απελύθη επίσης από τη θέση του ∆ιοικητικού Υπαλλήλου αυτής.

Η Εταιρεία ενηµερώνει τους Συνεργάτες της και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες
µε τις οποίες συνεργάζεται ότι ο κύριος Σταύρος Ζιώγας δεν εκπροσωπεί και δεν δεσµεύει πλέον την εταιρεία BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*