Υπερσύγχρονο το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ε.Ι.Α.Σ

Την Αναπτυξιακή Στρατηγική και το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμά του παρουσίασε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (Ε.Ι.Α.Σ.), σε πρόσφατη εκδήλωσή του, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.).

Κατά σειρά, η κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική Διευθύντρια της Ε.Α.Ε.Ε., τόνισε τους ισχυρούς και διαχρονικούς δεσμούς μεταξύ της Ένωσης και του Ε.Ι.Α.Σ., η κα Νάντια Σταυρογιάννη, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Ι.Α.Σ., ανέπτυξε το φιλόδοξο όραμα του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη ημέρα του Ινστιτούτου, ενώ ο κος Νίκος Σωφρονάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης, παρουσίασε την Αναπτυξιακή Στρατηγική και τα Κύρια Σημεία ενός υπερσύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο προβλέπει:

-Εκσυγχρονισμό και περαιτέρω εμπλουτισμό της θεματολογίας του που απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη του προσωπικού των ασφαλιστικών εταιρειών,

-Διαμόρφωση πλήρους προγράμματος εκπαίδευσης, επανεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών όλων των βαθμίδων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης,

-Δυναμική “είσοδο” του Ε.Ι.Α.Σ. στις δυνατότητες των τεχνολογιών ψηφιακής εκπαίδευσης,

-Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων coaching και mentoring ανώτερων διοικητικών στελεχών και επίλεκτων στελεχών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,

-Νέες ακαδημαϊκές συνεργασίες με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, και

-Διεθνείς εκπαιδευτικές συνεργασίες με έγκριτους και υψηλής αναγνώρισης οργανισμούς ασφαλιστικής κατάρτισης, όπως, ενδεικτικά, με το C.I.I. και την EFICERT.

Το Ε.Ι.Α.Σ. σκοπεύει, επίσης, να επεκτείνει την εμβέλεια των υπηρεσιών του στην Κύπρο και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αναπτύσσοντας ευρύτερες συνεργασίες με ομόλογους ασφαλιστικούς οργανισμούς των χωρών αυτών.

Η νέα “σελίδα” του Ε.Ι.Α.Σ., ακριβώς με τη συμπλήρωση των τριάντα (30) χρόνων του, αναμένεται να έχει φιλόδοξα χαρακτηριστικά, σύγχρονο όραμα, ανταγωνιστική στρατηγική και την πλέον επίκαιρη ασφαλιστική τεχνογνωσία, διαθέσιμη, προσιτή και εύκολα προσβάσιμη στο σύνολο των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*