ΕΙΑΣ, σκάλα, βιβλία

Ε.Ι.Α.Σ: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

Το ΕΙΑΣ είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης «EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE», που διοργανώνει στο πλαίσιο του νέου κύκλου προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και ασφαλιστικής εξειδίκευσης «EIAS CERTIFIED SPECIALIST», ο οποίος έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις σύγχρονες ανάγκες της ασφαλιστικής αγοράς, προκειμένου να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τεχνικές ασφαλιστικές γνώσεις και εφόδια για την αποτελεσματική άσκηση των εργασιακών τους καθηκόντων.

Ο νέος αυτός κύκλος προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από ξεχωριστά εξειδικευμένα σεμινάρια, τα οποία οδηγούν σε Πιστοποιήσεις του ΕΙΑΣ Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης, κατόπιν εξετάσεων, αντίστοιχες με το αντικείμενο του κάθε σεμιναρίου. Τα σεμινάρια θα επαναλαμβάνονται αναλόγως του ενδιαφέροντος.

Για την απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου EIAS CERTIFIED SPECIALIST σε όλα τα non-life courses, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του σεμιναρίου με θέμα «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων», διάρκειας 25 εκπαιδευτικών ωρών, που αποτελεί το πρώτο & υποχρεωτικό βήμα προς απόκτηση του επαγγελματικού τίτλου. Στη συνέχεια ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να συμμετάσχει σε ένα ή περισσότερα από τα τεχνικά ασφαλιστικά σεμινάρια Γενικών Ασφαλίσεων που θα επιλέξει, ώστε να αποκτήσει την αντίστοιχη εξειδικευμένη τεχνική πιστοποίηση.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης «EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE» διεξάγεται για πρώτη φορά και απευθύνεται κυρίως σε όσους έχουν ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία το σεμινάριο του ΕΙΑΣ «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων» (το οποίο έχει ήδη διεξαχθεί με μεγάλη επιτυχία το 2016 και 2017, και συνεχίζει να επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου).

Το σεμινάριο είναι διάρκειας είκοσι δύο (22) εκπαιδευτικών ωρών και θα πραγματοποιηθεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) στις παρακάτω ημερομηνίες:

• Τετάρτη 24 Μαΐου: 16:00 – 20.15
• Πέμπτη 25 Μαΐου: 16:00 – 20.15
• Τρίτη 30 Μαΐου: 16:00 – 20.15
• Τετάρτη 31 Μαΐου: 16:00 – 20.15
• Τετάρτη 7 Ιουνίου: 16:30 – 18:00 (εξετάσεις)

Συντονίστρια & Εισηγήτρια του Σεμιναρίου είναι η κα Ευαγγελία Αθανασίου, Διευθύντρια Ασφαλιστικών Εργασιών της INTERASCO AΕΓΑ. Επίσης στο σεμινάριο θα διδάξουν και οι ακόλουθοι εξειδικευμένοι Εισηγητές:

Ελίνα Παπασπυροπούλου, Director, Insurance Technical Division, HDI Global SE.

Κώστας Βούλγαρης, Επικεφαλής κλάδων Χρηματικών Απωλειών και Αστικής Ευθύνης της AIG στην Ελλάδα

Μιχάλης Ιωαννίδης, Επικεφαλής Γενικών Κλάδων Ασφάλισης, μεσιτικό γραφείο PRIMΑRΥ LINK.

Σκοπός & οφέλη του σεμιναρίου είναι:

-Η εξειδίκευση επαγγελματιών της ασφαλιστικής αγοράς σε θέματα Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης.

-Οι σπουδαστές θα εμβαθύνουν στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης και την αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία διακανονισμού της ζημιάς.

-Επίσης, θα αναγνωρίσουν και θα κατανοήσουν πρακτικές και τους λόγους που αυτές χρησιμοποιούνται, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν εργαλεία για την αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητά τους.

-Τέλος, θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους μέσα από πραγματικά παραδείγματα (case studies) που τους παρουσιάζονται αλλά και τη μελέτη περιπτώσεων που θα κάνουν οι ίδιοι κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται σε ένα κατάλληλα δομημένο πρόγραμμα εισηγήσεων με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων παρουσιάσεων και τη βοήθεια ή μέσω σύγχρονων μέσων και τεχνικών, όπως πρακτικές ασκήσεις και μελέτη ασφαλιστικών περιπτώσεων. Το κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει παραδόσεις της ύλης και διεξαγωγή tests κατανόησης. Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν εκπαιδευτικές σημειώσεις του ΕΙΑΣ, που εστιάζουν στα κύρια σημεία της ύλης την οποία θα διδαχθούν.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

α) στα μεσαία / υψηλά στελέχη των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξειδίκευση, εμπλουτίζοντας και διευρύνοντας τις γνώσεις τους στα θέματα των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης

β) σε έμπειρους επαγγελματίες ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των κατηγοριών, που επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές

γ) σε στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που από τη θέση τους εμπλέκονται συστηματικά με θέματα των Ασφαλίσεων Αστικής Ευθύνης και

δ) σε επαγγελματίες με δραστηριότητα σχετική με τις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης π.χ. τραπεζικά στελέχη, δικηγόροι, πραγματογνώμονες κλπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Ασφαλιστικής Εξειδίκευσης στις Ασφαλίσεις Αστικής Ευθύνης, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση προηγουμένως, ως υποχρεωτικό πρώτο βήμα, του σεμιναρίου του ΕΙΑΣ «Βασικές Αρχές Underwriting & Claims Γενικών Ασφαλίσεων».

Στο τέλος του σεμιναρίου, την Τετάρτη 7 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων. Στους επιτυχόντες στις εξετάσεις θα απονεμηθεί το Πιστοποιητικό «EIAS CERTIFIED SPECIALIST in LIABILITY INSURANCE».

Το ΕΙΑΣ δίνει όμως τη δυνατότητα και σε όσους από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να παρακολουθήσουν αυτοτελώς μόνο αυτό το σεμινάριο, και στο τέλος – χωρίς να λάβουν μέρος στις εξετάσεις – να τους απονεμηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Περιεχόμενο του σεμιναρίου:

1. Εισαγωγή
2. Γενική Αστική Ευθύνη
3. Ευθύνη Εργοδότη
4. Αστική Ευθύνη Προϊόντος
5. Επαγγελματική Ευθύνη
6. Ευθύνη Στελεχών Διοίκησης
7. Ασφάλιση Ηλεκτρονικών & Διαδικτυακών Κινδύνων
8. Ευθύνη Περιβάλλοντος

Στην Ενότητα 1 θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα :

• Νομικό καθεστώς και βάση της Αστικής Ευθύνης γενικά
• Η Ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο
• Γενικές Διατάξεις / Τρόπος λειτουργίας ενός ασφαλιστηρίου αστικής ευθύνης
• Ενεργοποίηση της κάλυψης (policy trigger)

Στις Ενότητες 2 – 8 θα παρουσιαστούν τα ακόλουθα για καθεμία χωριστά :

• Νομικό πλαίσιο
• Ορισμοί (π.χ. ποιος θεωρείται «παραγωγός» στην Ευθύνη Προϊόντος)
• Βασικές Καλύψεις / Επεκτάσεις κάλυψης / Εξαιρέσεις
• Γιατί χρειάζονται την κάλυψη τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
• Στοιχεία Αξιολόγησης του κινδύνου
• Παραδείγματα ζημιών / Case studies

Κόστος Συμμετοχής στο Σεμινάριο:

260€ για τα μέλη του Ε.Ι.Α.Σ. και 290€ για τα μη μέλη.

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής<http://www.eias.gr/images/files/EIAS%20CERTIFIED%20SPECIALIST%20in%20LIABILITY_2017.pdf>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*