Ανανεώσεις αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Λήγει στις 31/3 η προθεσμία ανανέωσης όσων αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έληγε η τριετία στις 31/12/2016 στο επαγγελματικό επιμελητήριο. Σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει υποβάλλει τα δικαιολογητικά ανανέωσης θα πρέπει να κινηθεί άμεσα μέσα στίς επόμενες μέρες.

Επίσης, σημαντική είναι η κατάθεση σε ετήσια βάση του συμβολαίου αστικής ευθύνης .Είναι προτιμητέο να κατατίθεται αυτούσιο το συμβόλαιο, συστήνει ο ΠΣΑΣ. Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί δήλωση του Ν.105 ότι υπάρχει συμβόλαιο αστικής ευθύνης , θα πρέπει να επιβεβαιώνεται  οτι το συμβόλαιο είναι σε ισχύ γιατί σε αντίθετη περίπτωση συνιστά αδίκημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*