Ποιο νέο πεδίο δράσης επιχειρούν ν’ ανοίξουν οι ασφαλιστικές;

Νέο πεδίο δράσης επιχειρούν να ανοίξουν σταδιακά οι ασφαλιστικές εταιρείες, έχοντας ήδη ορισμένες εξ αυτών δημιουργήσει τα πρώτα συμβόλαια για την ασφάλιση ποδηλάτων.

 Τουλάχιστον τρεις εκ των ασφαλιστικών εταιρειών διαθέτουν σήμερα στα δίκτυά τους ανάλογα προγράμματα που καλύπτουν τη μικτή ασφάλιση, την ολική κλοπή, την αστική ευθύνη και την ασφάλιση ατυχήματος.

 Το κόστος ασφάλισης λογίζεται σχετικά χαμηλό, δεδομένου ότι κινείται στη ζώνη των 60 έως 150 ευρώ το χρόνο για ασφαλιζόμενο κεφάλαιο σε περίπτωση κλοπής από 500 έως 3.000 ευρώ, για μικτή ασφάλεια με κάποια μια μικρή απαλλαγή, για κάλυψη αστικής ευθύνης περί τις 40.000 με 50.000 ευρώ και για ασφάλιση ατυχήματος.

 Κύκλοι της αγοράς σημειώνουν ότι τα ανωτέρω συμβόλαια δεν παρουσιάζουν ακόμη υψηλή ζήτηση, απαιτείται ωστόσο για την καθιέρωσή τους και το σχετικό marketing ώστε οι εταιρείες να προσελκύσουν το ασφαλιζόμενο κοινό.

 Οι ίδιοι κύκλοι θεωρούν, πάντως, πως το target group των κατόχων ποδηλάτων που θα ήθελαν να ασφαλιστούν είναι μάλλον αυτοί οι οποίοι κατέχουν ποδήλατα πολύ υψηλής αξίας, αρκετών χιλιάδων ευρώ και σε αυτή τη φάση η ασφαλιστική αγορά δείχνει να μην τους έχει προσεγγίσει επαρκώς.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*