Ορίζων Ασφαλιστική: Νέος κανονισμός πωλήσεων και βελτιωμένο τιμολόγιο αυτοκινήτων

Για τον κανονισμό πωλήσεων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017, καθώς και για τις βελτιώσεις τιμολογίου αυτοκινήτων ενημερώνει το παραγωγικό της δίκτυο η Ορίζων Ασφαλιστική.

Αναλυτικότερα, ο νέος κανονισμός πωλήσεων για το 2017, με ιδιαίτερα ισχυρά κίνητρα, που επιτρέπουν την ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών και επιβραβεύουν τη διατήρηση και την αύξηση των εργασιών, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

  • Νέο bonus αύξησης παραγωγής λοιπών κλάδων (περιουσίας, αστικής ευθύνης, γενικών ατυχημάτων, σκαφών αναψυχής κλπ.), από 1% έως 2% (ανάλογα το ύψος της νέας παραγωγής), ενώ σε περίπτωση που η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου είναι 75% κλάδος περιουσίας και 25% λοιποί κλάδοι (εκτός αυτοκινήτου) αυξάνεται σε 2% έως 3%.
  • Νέο bonus αύξησης παραγωγής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, που προβλέπει ότι σε περίπτωση που ο συνεργάτης πραγματοποιήσει μέσα στο χρόνο 75 νέα συμβόλαια κερδίζει ένα tablet.
  • Αναφορικά με τον κλάδο αυτοκινήτου, παραμένουν τo bonus αύξησης παραγωγής, από 2% έως 3%, και το bonus καλού δείκτη ζημιών, από 1% έως 4%.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ακόμη πιο ευέλικτου και ανταγωνιστικού τιμολογίου αυτοκινήτων, με βάση την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων ανά χρήση οχήματος και γεωγραφική περιοχή η Ορίζων Ασφαλιστική πραγματοποίησε τις παρακάτω βελτιώσεις:

  1. Νέα, βελτιωμένα ασφάλιστρα σε συγκεκριμένες ιπποδυνάμεις, για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, σε ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ αγροτικό, γεωργικούς ελκυστήρες και μηχανήματα έργου του βασικού πακέτου κάθε χρήσης.
  2. Προσθήκες εκπτώσεων:
  • Η έκπτωση για ετήσια συμβόλαια από 5% γίνεται 10% (ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ αγροτικό).
  • Νέα έκπτωση για νέα οχήματα ηλικίας έως 4 ετών στις χρήσεις ΕΙΧ, ΦΙΧ, ΦΙΧ αγροτικό 3%.
  • Όλες οι νέες και υφιστάμενες εκπτώσεις του κλάδου αυτοκινήτου μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με μέγιστο ποσοστό 20%, σε αντίθεση με σήμερα, που το μέγιστο ποσοστό είναι 15%.
  • Η έκπτωση ομαδικής ασφάλισης 5% πλέον παρέχεται και στις χρήσεις ΦΙΧ, ΦΙΧ Ρ2 ΚΑΙ ΦΙΧ Ρ4.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, οι παραπάνω μεταβολές έχουν προκύψει ύστερα από τη συνολική ανάλυση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας και με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων προς τους ασφαλιζόμενους και τους συνεργάτες της.

Το σύνολο των διαφοροποιήσεων αυτών έχει ήδη ενσωματωθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή Agent Print.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή το νέο τιμολόγιο πατήστε στο link https://www.orizonins.gr/news/53/ και για τον νέο κανονισμό πωλήσεων στο https://www.orizonins.gr/news/52/. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το τμήμα υποστήριξης συνεργατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.loukaki@orizonins.gr ή τηλεφωνικά στο 210 3227932.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*