Allianz : Ισχυρή παγκόσμια δραστηριοποίηση στις ναυτασφαλίσεις

Συνέτευξη στον Νίκο Σακελλαρίου

Η Allianz έχει σημαντική παρουσία στον χώρο των ναυτασφαλίσεων καθώς αποτελεί και εκεί μία κυρίαρχη δύναμη διεθνώς αλλά και στην ελληνική ναυτιλία. Σε παρουσίασή της μας δίνει τις τάσεις που επικρατούν στην παγκόσμια ναυτιλία, τις αντασφαλίσεις , το underwriting και πως τις διαχειρίζεται σήμερα η Allianz.

– Πως κινείται και τι στόχους για το άμεσο μέλλον (2016-2017) έχει το τμήμα Allianz Marine της Allianz Greece;

 Μόνο μία λέξη: Ανάπτυξη! Η Allianz με περισσότερους από 150 πελάτες ασφαλισμένους (Hull and Machinery) κατέχει μία καλή θέση στην ελληνική αγορά. Οι πελάτες αυτοί είναι ιδιοκτήτες πλοίων υψηλής αξίας οι οποίοι αναζητούν άριστη εξυπηρέτηση. Για τα επόμενα δύο χρόνια ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε μεγαλύτερη υποστήριξη στους πελάτες μας με ποικιλία προϊόντων, όπως την ασφαλιστική κάλυψη του πληρώματος και υπηρεσίες βοήθειας, σε συνεργασία με την Allianz Worldwide Partners και Allianz Global Assistance. Ακόμα κι αν αντιμετωπίζουμε κάποιες προκλήσεις για το μέλλον είμαστε ακόμα βέβαιοι ότι η Ελλάδα λόγω της ναυτιλιακής της παράδοσης, θα είναι για εμάς, μία αγορά για ανάπτυξη. H Allianz στην Ελλάδα δραστηριοποιείται και στην ασφάλιση σκαφών αναψυχής. Και σε αυτόν τον τομέα, στοχεύουμε στην ανάπτυξη των εργασιών μας. Με μια τολμηρή μειωτική παρέμβαση στο τιμολόγιό μας και την προσθήκη καλύψεων καταφέραμε να αυξήσουμε το πλήθος των ασφαλισμένων σκαφών.

Σκοπός μας είναι, να συνεχίσουμε να παρέχουμε ασφάλιση, διαμορφώνοντας τις καλύψεις των Συμβολαίων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου και να αναπτύξουμε τις εργασίες μας, σε συνδυασμό πάντα με την άψογη εξυπηρέτηση και το προσιτό ασφάλιστρο.

– Πώς διαμορφώνεται σήμερα η κατάσταση στην ασφάλιση και στο underwriting των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων;  Yπάρχει ενδιαφέρον για ασφάλιση από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες;

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον το 2016 έχει επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές με σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά της ναυτιλίας. Ορισμένες προκλήσεις με τις οποίες βρισκόμαστε αντιμέτωποι είναι η υπερπροσφορά και ο έντονος ανταγωνισμός, που πρόκειται να αποτελέσουν χαρακτηριστικά του νέου σκηνικού που διαμορφώνεται κυρίως στην ασφαλιστική / αντασφαλιστική αγορά του Λονδίνου.

Αποζημιώσεις (Hull claims)

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αποζημιώσεις της ασφάλισης πλοίων (Hull claims) -εξαιρουμένων των ολικών απωλειών(total losses)-, υπάρχει μακρόχρονη θετική τάση στη συχνότητα των ζημιών ενώ το ύψος των αποζημιώσεων παραμένει σταθερό από το 2009.  Οι ολικές απώλειες (total losses) πλοίων επίσης εμφανίζουν θετική τάση ως προς τη συχνότητα μακροπρόθεσμα, αλλά σημειώνεται αύξηση στο διάστημα 2015 – 2016. Οι τάσεις οι οποίες αφορούν στις μεγάλες ζημιές (major losses) συνεχίζουν να είναι ασταθείς και ευμετάβλητες.

Ασφάλιστρα (Premiums)

O παγκόσμιος στόλος συνεχίζει να μεγαλώνει, ιδιαίτερα σε μεταφορική ικανότητα. Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την τάση αυτή, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα πλοία να παροπλίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι σημερινές προκλήσεις όσο αφορά στη διαμόρφωση των ασφαλίστρων, είναι η μειωμένη ασφαλιζόμενη αξία, η μείωση των συνολικών ασφαλίστρων παγκοσμίως από το 2012, οι αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα και ο ακραίος ανταγωνισμός από την αγορά του Λονδίνου λόγω του νέου σκηνικού που διαμορφώνεται στους Lloyd’s.

Ανάληψη Κινδύνων (Hull Underwriting)

Οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι underwriters της ασφάλισης πλοίων, είναι  οι μεγάλοι κίνδυνοι, οι κίνδυνοι στην Αρκτική, η τιμή του πετρελαίου, οι νέες τεχνολογίες, οι κλιματικές αλλαγές, οι αλλαγές στη νομοθεσία και την αστική ευθύνη, ο ανθρώπινος παράγοντας (η εξειδίκευση των πληρωμάτων) και η συσσώρευση των κινδύνων.

Yπάρχει ενδιαφέρον από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες για ασφάλιση;

Όσον αφορά στην ασφάλιση πλοίων, η Allianz μέσω των γραφείων της στο Παρίσι και το Λονδίνο, μετρά πάνω από 150 ασφαλισμένους πελάτες στην ελληνική αγορά. Η Γαλλική αγορά εκτιμάται ιδιαίτερα από την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, λόγω των ιστορικών δεσμών τους, τις τιμές σε σχέση με τις υπηρεσίες, το πολύ καλό underwriting και το πλήρες value chain το οποίο παρέχει στους πελάτες της, όπως τα τμήματα Πρόληψης, Underwriting και Αποζημιώσεων .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*