Όλες οι ασφαλιστικές εφαρμογές του Crowdhackathon #Insurance 2016

Στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα διήμερος διαγωνισμός καινοτομίας με θέμα την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της ασφάλισης και τον γενικότερο ασφαλιστικό τομέα. Το Crowdhackathon#Insurance 2016 διοργανώθηκε από την εταιρεία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy (www.crowdpolicy.com), την Ethos Μedia SA (www.ethosmedia.eu) και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS (www.innovathens.gr), ακολουθώντας το πλαίσιο των επιτυχημένων δράσεων καινοτομίας Crowdhackathon (www.crowdhackathon.com).

Στόχος του Crowdhackathon#Ιnsurance ήταν η ανάπτυξη εφαρμογών (Minimum Viable Products – MVP) που αφορούν τον γενικότερο ασφαλιστικό τομέα, και αυτό επιτεύχθηκε με τις επιτυχημένες εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από τις ομάδες που συμμετείχαν.

 

crowdhackathon-insurance-2016

Διαδικασία διαγωνισμού

Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν σε ομάδες και όσοι δεν έχουν δημιουργήσει από πριν εντάσσονται σε ομάδα κατά την έναρξη του διαγωνισμού. Στο χρονικό πλαίσιο των 36 περίπου ωρών επιδιώκουν να αναπτύξουν την εφαρμογή τους σε βαθμό (Minimum Viable Product) MVP παρουσιάζοντας επιχειρησιακές λύσεις για τον γενικότερο ασφαλιστικό τομέα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες και ακολουθείται το μοντέλο first come – first served.

Κατά τη διάρκεια του διήμερου διαγωνισμού καινοτομίας Crowdhackathon#Insurance οι ομάδες παρουσιάζουν την εφαρμογή τους στα διάφορα στάδια ανάπτυξής της και λαμβάνουν εξειδικευμένο mentoring από έμπειρους και καταξιωμένους μέντορες που συμμετέχουν από τον ασφαλιστικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Όπως σε όλα τα Crowdhackathons, απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή και στο Crowdhackathon #Insurance αποτελεί η ανάρτηση των εφαρμογών που δημιουργούνται σε Github προκειμένου να διατίθεται στην κοινότητα ανοιχτών δεδομένων για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη.

Απολογισμός συμμετοχής Crowdhacathon#Insurance

Συνολικά 15 ομάδες και 59 διαγωνιζόμενοι -προγραμματιστές, designers, αναλυτές, στελέχη επικοινωνίας, marketing, στελέχη από τον ασφαλιστικό / χρηματοπιστωτικό τομέα και φοιτητές- συμμετείχαν και διαγωνίστηκαν στο Crowdhackathon#Insurance με στόχο την διεκδίκηση ενός από τα τρία χρηματικά βραβεία και τη χαρά της συμμετοχής σε έναν τέτοιο διαγωνισμό.

Περιγραφή των εφαρμογών των ομάδων και των εφαρμογών

 1. Antigravity

ch-1

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Insurance innovation και Social innovationsocial solidarity. Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και οδηγούς οχημάτων. Ειδικότερα, μέσω της εφαρμογής υπολογίζεται η επικινδυνότητα ενός οδηγού, παρακολουθείται η οδηγική συμπεριφορά, εντοπίζονται ατυχήματα που προκύπτουν και στέλνονται κατάλληλα μηνύματα. Υποστηρίζεται τέλος το data visualization (Arduino, DJANGO).

 1. The P&I Club

ch-2

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και startups (business) και Insurance innovation. Απευθύνεται στους brokers και τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η εφαρμογή επιτρέπει την πλήρη ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ασφαλίσεων, την ταυτοποίηση των πελατών και την χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την υποβολή (DJANGO).

 1. CodeBros

ch-3

Η εφαρμογή ανήκει στη σχετική θεματική ενότητα Business. Απευθύνεται σε πιθανούς χρήστες-πελάτες και νέους ασφαλισμένους. Η εφαρμογή υποστηρίζει την εγγραφή χρηστών, την εισαγωγή «αντικειμένων» που επιθυμεί να ασφαλίσει ο χρήστης, την επικοινωνία λαμβάνοντας υπόψη και τις δημοπρασίες μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών για τη μικρότερή πιθανή τιμή (Java, JSP).

 1. CUΒΕ

ch-4

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Οδική βοήθεια και Εφαρμογή για κινητά και tablet (white label). Απευθύνεται στην ασφαλιστική αγορά, στις υπηρεσίες οδικής βοήθειας, σε οδηγούς και σε πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών. Σε περίπτωση επείγοντος ειδοποιείται η οδική βοήθεια και στέλνονται αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη (συμβόλαιο, όχημα, τοποθεσία, λεπτομέρειες συμβάντος, ώρα συμβάντος). Επίσης, καταχωρείται στο σύστημα της ασφαλιστικής αυτόματα το συμβάν, δίχως ανθρώπινη παρέμβαση και τέλος ενημερώνεται ο πελάτης για την τοποθεσία του γερανού και τον χρόνο άφιξής του (Android, Java, PHP, Google Maps).

 1. DSG

ch-5

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Usage based insurance, Internet of cars και Added value data. Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και όσους λαμβάνουν τις αποφάσεις στο digital department – digital development of insurance in Companies, σε οδηγούς αυτοκινήτων και σε οδηγούς μικρών αεροσκαφών. Μέσω της εφαρμογής αναλύονται δεδομένα που παράγονται από τους οδηγούς και ενημερώνονται οι ασφαλιστικές εταιρείες για την οδική συμπεριφορά των πελατών τους. Επίσης, οι οδηγοί αξιολογούνται με βάση την οδική τους συμπεριφορά και ανταμείβονται ανάλογα. Τέλος, η εφαρμογή μπορεί να παρέχει συμβουλές στους οδηγούς ώστε να βελτιώσουν τον τρόπο οδήγησής τους και την οδηγητική τους συμπεριφορά εν γένει (Matlab Offline, Python, Cordova).

 1. Cranberry

ch-6

Η εφαρμογή απευθύνεται σε οδηγούς και ασφαλισμένους. Σκοπός της εφαρμογής είναι να εξυπηρετεί τον πελάτη, να τον ενημερώνει για τα ρυμουλκά αυτοκίνητα-οδηγούς που είναι σε κοντινή απόσταση και την ώρα άφιξής τους στο σημείο του ατυχήματος. Επιπλέον χαρακτηριστικό της εφαρμογής αποτελεί ο εντοπισμός θέσης ενός οδηγού μέσω GPS. Η εφαρμογή προκειμένου να λειτουργήσει, θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο οδηγών οι οποίοι θα παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και φωτογραφία. Ακόμα, σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης, η εφαρμογή λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, επιτρέποντας στον χρήστη να καταχωρεί το πρόβλημά του, ατύχημα ή βλάβη, και τα στοιχεία των εμπλεκόμενων σε αυτό. Η θέση του οδηγού καταχωρείται με την χρήση GPS. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση βλάβης ο οδηγός μπορεί να ενημερώσει μέσω της εφαρμογής το συνεργείο στο οποίο θέλει να μεταφερθεί το όχημά του. Τέλος, υπάρχει ενσωματωμένο παιχνίδι όπου οι οδηγοί βαθμολογούνται για την οδήγηση τους και μέσω social networks αναδεικνύονται οι τρεις καλύτεροι οδηγοί με χρυσό, ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο (Lavarel [PHP]).

 1. Lemur

ch-7

Η εφαρμογή ανήκει στην θεματική ενότητα Appbased consumer engagement products. Απευθύνεται σε πελάτες-χρήστες ασφαλιστικών εταιρειών, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικούς πράκτορες. Η εφαρμογή επιτρέπει την ανάκτηση πληροφοριών από δομημένα ασφαλιστικά συμβόλαια, την παρουσίαση σχετικών απαντήσεων σε ερωτήματα χρήστη και την κατηγοριοποίηση ερωτημάτων σε κλάσεις απαντήσεων-κατηγοριών (NodeJS, iOS και Web).

 1. Knights of the Coding Republic

ch-8

Η εφαρμογή ανήκει στις θεματικές ενότητες Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και startup (business), Ιnsurance innovation και Social innovation – social solidarity. Η ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης ατυχημάτων αποτελεί ένα πληροφοριακό σύστημα εθνικής κλίμακας για την τυποποίηση και κεντρική διαχείριση των ατυχημάτων-περιστατικών δια μέσω μιας ενιαίας, κεντρικής διαδικασίας. Απευθύνεται σε πολίτες με στόχο την ποιοτικότερη, αμεσότερη και ευκολότερη διαχείριση και πληροφόρησή τους σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας διαχείρισης ατυχήματος. Σε ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την μείωση του κόστους διαχείρισης σε όλο το φάσμα της διαδικασίας, τη μετάβαση σε paperless office και την αύξηση των δεικτών ποιότητας.

Στο Ελληνικό Κράτος με στόχο την άμεση ενεργοποίηση και πληροφόρηση κρίσιμων φορέων όπως η ΕΛΑΣ, το δίκτυο νοσοκομείων, την στατιστική υπηρεσία και λοιπούς δημόσιους φορείς. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ατυχήματος μέσω mobile εφαρμογής (MD01) από τους πολίτες, τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης ατυχημάτων από τους χρήστες-backoffice των ασφαλιστικών εταιρειών για την διαχείριση και παρακολούθηση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο, μέσω web based application (MD03). Τέλος, παρέχει την δυνατότητα ηλεκτρονικής διαχείρισης ατυχημάτων στους εμπειρογνώμονες των ασφαλιστικών εταιρειών για τη διαχείριση και καταγραφή περιστατικών μέσω tablet εφαρμογής (MD02) (Xamarin Forms (.ΝΕΤ), Javascript).

 1. Salus

ch-9

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Personalised apps, Ασφάλεια υγείας και Social Innovation. Απευθύνεται σε υφιστάμενους πελάτες ασφαλιστικών εταιρειών που διαθέτουν ασφάλεια υγείας, σε ασφαλιστικές εταιρείες που θέλουν να προωθήσουν τα πακέτα υγείας τους, καθώς και σε μελλοντικούς πελάτες που η κάθε ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να προσελκύσει μέσω της εφαρμογής. Μέσω της εφαρμογής αναγνωρίζονται συμπτώματα και παρέχονται συμβουλές, ο πελάτης μπορεί να κλείσει ραντεβού σε γιατρούς και τέλος λειτουργεί ως προσωπικός σύμβουλος υγείας (προφίλ πελάτη, διαγράμματα) – (Python, Ruby).

 1. InsureRangers

ch-10

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Παροχή ενός νέου ασφαλιστικού τομέα και Δυνατότητα προστιθέμενης αξίας σε υπάρχουσες υπηρεσίες πληροφορικής. Η εφαρμογή απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ευαίσθητα δεδομένα, παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών αποθήκευσης δεδομένων, υπηρεσίες ασφάλειας υλικής υποδομής ψηφιακών συστημάτων και επιχειρήσεις παροχής ασφαλιστικών παροχών. Μέσω της εφαρμογής υπολογίζεται το μηνιαίο ασφάλιστρο και καταγράφονται οι αλλαγές αρχείων προκειμένου να εντοπιστούν φθορές ή απώλειες στα αρχεία για να πραγματοποιηθεί εκτίμηση κατάστασης σε ενδεχόμενο αποζημίωσης (Java, PHP).

 1. InsOrAp

ch-11

Η εφαρμογή ανήκει στις θεματικές ενότητες Εργαλεία προς καταναλωτές, π.χ δήλωσης περιστατικών, υπολογισμού ασφαλίστρων, αξιολόγησης υπηρεσιών, και Εργαλεία και μεθοδολογίες ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων για την υποστήριξη διαχείρισης κινδύνων.  Απευθύνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες. Σε περίπτωση οδικού ατυχήματος,  κλοπής οχήματος, πυρκαγιάς οχήματος ή θραύσης κρυστάλλων το mobile app αποστέλλει το ακριβές γεωγραφικό στίγμα στο Automated Control Center (ACC). Το ACC αναλαμβάνει την ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων (πραγματογνώμονας, οδική βοήθεια, κτλ). Η desktop εφαρμογή αναλαμβάνει τον εποπτικό ρόλο όλων των εκτελούμενων ενεργειών, καθώς και τη συντήρηση της βάσης δεδομένων (πελάτες, ασφαλιστές, συμβόλαια, κλειδάριθμους) (Android, .NET).

 1. The Bitles

ch-12

Η εφαρμογή ανήκει στη θεματική Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας και startups με στοιχεία insurance. Αποτελεί μια καινοτομία λόγω των εργαλείων που προσφέρει στους καταναλωτές,. Η εφαρμογή απευθύνεται σε ασφαλισμένους, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, λοιπούς συνεργάτες / retailers (πιθανή επέκταση του προγράμματος). Η εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να διαχειρίζεται όλες τις ασφαλιστικές του ανάγκες (Single point of contact) σε οποιαδήποτε εταιρεία και σε όλους τους κλάδους. Επίσης μέσω της εφαρμογής προσφέρεται η αξιολόγηση των εταιρειών και διαμεσολαβητών, η συλλογή δεδομένων από claims – big data analysis για fraud detection, η παροχή εκπτώσεων σε προϊόντα-υπηρεσίες των συνεργατών μέσω gamification (για user engagement) και η αναζήτηση ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (Android, PHP, DJango, JS).

 1. TTA

ch-13

Η εφαρμογή αποτελεί καινοτομία στον κλάδο του insurance, καθώς χρησιμοποιούνται εργαλεία και μεθοδολογίες ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα αξιοποιεί μηχανισμούς και μεθοδολογίες crowdsourcing στον κλάδο της ασφάλισης. Η εφαρμογή απευθύνεται σε χρήστες οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων, κοινότητες, ασφαλιστικές εταιρείες και κέντρα άμεσης βοήθειας. Μέσω της εφαρμογής ανιχνεύεται και εποπτεύεται η πορεία του οδηγού-επιβάτη όταν εκείνος βρίσκεται στο όχημά του, μετρώνται οι αυξομειώσεις του επιταχυνσιόμετρου, αναγνωρίζονται τα δεδομένα και αξιολογείται αν υπάρχει ατύχημα. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποστέλλονται μηνύματα για την παροχή πρώτων βοηθειών (Android).

 1. First Code Kit

ch-14

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Insurance innovation και Ασφαλίσεις αυτοκινήτων. Απευθύνεται στους εμπλεκόμενους σε περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων και στις ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες επιθυμούν να μειώσουν το κόστος λήψης δηλώσεων ατυχήματος. Η εφαρμογή επιτρέπει στους ασφαλισμένους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις ατυχήματος (iOS [Obj-C], PHP).

 1. Brogrammers

ch-15

Η εφαρμογή ανήκει στις σχετικές θεματικές ενότητες Insurance innovation & strategy και App-based consumer engagement products. Απευθύνεται σε πελάτες, ασφαλιστικές εταιρείες και συνεργεία. Η εφαρμογή ενώνει άμεσα τα συνεργεία με τους πελάτες, μειώνει το κόστος για τις ασφαλιστικές με την δημιουργία ανταγωνισμού, παρέχει μια βάση δεδομένων με συνεργεία στις ασφαλιστικές και παρέχει δυνατότητα αξιολόγησης των συνεργείων (HTML, Python, Ruby).

Στο τέλος του διημέρου οι ομάδες παρουσίασαν τις πρότυπες εφαρμογές τους στους μέντορες, στην επιτροπή αξιολόγησης και στις άλλες ομάδες. Τις παρουσιάσεις παρακολούθησαν, επίσης, με ενδιαφέρον δημοσιογράφοι και στελέχη από τον χώρο των ασφαλίσεων.

Τα χρηματικά βραβεία του Crowdhackathon#Insurance που δόθηκαν από τις χορηγούς εταιρείες και τους υποστηρικτές ήταν τα ακόλουθα:

 • 1ο χρηματικό βραβείο: 2.000 ευρώ από τη Eurolife ERB
 • 2o χρηματικό βραβείο: 1.500 ευρώ από την AXA Insurance
 • 3ο χρηματικό βραβείο: 1.000 ευρώ από τον ΣΕΜΑ (Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων).

Την Κυριακή το βράδυ, μετά τη βαθμολόγηση των ομάδων από την επιτροπή αξιολόγησης, ανακοινώθηκαν οι νικήτριες ομάδες του 1ου Crowdhackathon#Insurance, οι οποίες και παρέλαβαν τα βραβεία από τους χορηγούς.

Οι ομάδες που βραβεύτηκαν:

 • το 1ο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα DSG από τη Eurolife ERB
 • το 2ο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα Antigravity από την AXA Insurance
 • το 3ο βραβείο απονεμήθηκε στην ομάδα The Knights of the Coding Republic από τον ΣΕΜΑ.

Χορηγοί του διαγωνισμού

GOLD Χορηγοί: Eurolifeinsurance market@nytime by Interamerican

SILVER Χορηγοί: CARGLASS

BRONZE Χορηγοί: AIG, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, EY, Groupama ΑσφαλιστικήMetlife, Πειραιώς Πρακτορειακή

Χορηγοί σε είδος: e-food, ΕΨΑ, κρι-κρι, UBER, Heineken

Υπό την αιγίδα των φορέων: Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΟΑΔ)

Υποστηρικτές: ΑΧΑ Ασφαλιστική, Έδρα, Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών, ΕΣΥΝΕ, ΙΟΒΕ, ΕΜηΠΕΕΕ

Χορηγοί επικοινωνίας: insurance world.gr, ασφαλίζομαι, palo.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*