Σχεδιάζεται παροχή κινήτρων για τα γενόσημα

Τρόπους αύξησης της διείσδυσης των γενοσήμων αναζητεί η Αριστοτέλους, στρέφοντας πλέον το βλέμμα της και στα φαρμακεία.

Το θέμα συνιστά, σαφώς, σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες, αφού οι όποιες προσπάθειες έως σήμερα έχουν ναυαγήσει. Η προηγούμενη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ είχε θέσει στόχο να αυξήσει τη διείσδυση των γενοσήμων στη συνταγογράφηση κατά 40% μεσοσταθμικά έως τα τέλη του προηγούμενου έτους (εδώ).

Σύμφωνα, πάντως, με στοιχεία που έχει στη διάθεση της η Αριστοτέλους συνολικά τα γενόσημα αντιπροσωπεύουν το 47% των συνταγών που συντάσσουν οι γιατροί. Αλλά, από αυτές τελικά μόλις στο 25% χορηγείται γενόσημο στο φαρμακείο.

Πληροφορίες του Virus θέλουν το Υπουργείο Υγείας να σχεδιάζει μια εκστρατεία αντιστροφής των λανθασμένων αντιλήψεων των πολιτών για τα γενόσημα και ενθάρρυνσης τους ώστε να τα επιλέγουν. Παράλληλα, όμως, ετοιμάζεται η χορήγηση κινήτρων στους φαρμακοποιούς ώστε να τα προωθούν περισσότερο.

Στο πρόσφατο συνέδριο του Economist, ο νυν πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, πάντως, έκανε λόγο για ένα «δικαιότερο σύστημα που αφορά την αποζημίωση των φαρμάκων, με έμφαση στο γενόσημο, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης» (εδώ).