ΕΤΕΑΝ: Παράταση για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016 παρατάθηκε η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) του ΕΤΕΑΝ, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας,

Η παράταση δόθηκε αφού λήφθηκε υπόψη η ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και ο αυξημένος αριθμός αιτήσεων και συμβάσεων που παρατηρείται το τελευταίο δίμηνο για τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

Η παράταση ολοκλήρωσης των δράσεων συνεπάγεται την αντίστοιχη παράταση της παραλαβής των αιτήσεων από τις τράπεζες, που έληξε στις 15 Ιουλίου, για περίπου ένα τρίμηνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, λόγω της εκστρατείας ενημέρωσης που ξεκίνησε το ΕΤΕΑΝ από τον Μάιο με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ), των τραπεζών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο ρυθμός έγκρισης αιτήσεων αυξήθηκε κατακόρυφα.

Ενδεικτικά, ενώ το πρώτο τετράμηνο του έτους εγκρίθηκαν δάνεια συνολικής αξίας 16,4 εκατ. ευρώ, από 1η Μαΐου μέχρι 15 Ιουλίου η συνολική αξία των εγκρίσεων ανήλθε σε 71,3 εκατ. ευρώ (Μάιος 13,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 21,2 εκατ. ευρώ, 1-15 Ιουλίου 36,3 εκατ. ευρώ).

Τα παραπάνω στοιχεία, σύμφωνα με το ΕΤΕΑΝ, οδηγούν σε δύο συμπεράσματα:

  1. Η εκστρατεία ενημέρωσης στέφθηκε με επιτυχία.
  2. Τα εναπομένοντα αδιάθετα κεφάλαια (περίπου 50-60 εκατ. ευρώ) είναι ρεαλιστικό να απορροφηθούν μέχρι την ολοκλήρωση των δράσεων, προς όφελος των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*