Βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή τους στον Ν.4364/2016

Της Μυρτώς Χαμπάκη, Senior Manager, Risk Management Services, SOL Consulting S.A.

Παγκοσμίως, οι ειδικοί στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης έχουν αποδώσει την κρίση του 2008 στην ανεπαρκή δομή της εντός των οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Παρ’ όλο το αυξανόμενο ενδιαφέρον των εποπτών του χώρου για το θέμα, ο σχεδιασμός αλλά και η εύρυθμη λειτουργία του όλου συστήματος διακυβέρνησης σε αρκετά σημεία, αποτελούν σημαντική πρόκληση κατά την εφαρμογή. Παράλληλα, το επιχειρηματικό τοπίο εξακολουθεί να παραμένει ρευστό και γεμάτο από αναρίθμητα εμπόδια, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση των επιθυμητών υψηλών επιδόσεων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Η μόνη βεβαιότητα στο αναδυόμενο οικονομικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται τα τελευταία έτη, είναι η συνεχής αλλαγή. Το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απρόβλεπτο, η ρευστότητα των εταιριών εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, οι τάσεις της αγοράς μεταβάλλονται σε γρήγορους ρυθμούς, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται νέες αγορές με καινούργια χαρακτηριστικά. Επιπλέον, οι προτιμήσεις των πελατών μεταβάλλονται και αυτές με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ η πρόοδος της τεχνολογίας δημιουργεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα αλλά και νέους πιθανούς ανταγωνιστές.

Το νέο εποπτικό πλαίσιο απαιτεί τη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος διακυβέρνησης που θα εγγυάται τη σωστή και συνετή διαχείριση των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιριών. Το σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης  περιλαμβάνει διαφανή οργανωτική δομή καθώς και το απαραίτητο μηχανισμό διασφάλισης της μετάδοσης των πληροφοριών εντός της εταιρίας. Το σύστημα θα υπόκειται σε τακτική εσωτερική εξέταση και θα πρέπει να είναι ανάλογο προς τη φύση, την πολυπλοκότητα και την κλίμακα των εργασιών της εταιρίας (Αρχή της Αναλογικότητας). Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης αφορούν στη δημιουργία συγκεκριμένων λειτουργιών εντός της εταιρίας, στην εδραίωση δύο διαφορετικών συστημάτων και στη μεταξύ τους διάδραση, αλλά και στη διαμόρφωση της Ιδίας Αξιολόγησης Κινδύνων και Φερεγγυότητας (ORSA), διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την λήψη των κατάλληλων διοικητικών αποφάσεων για την συνέχεια και την κανονικότητα των εργασιών.

Πώς μια σύγχρονη ασφαλιστική εταιρία μπορεί να αντιμετωπίσει όλες αυτές τις προκλήσεις έγκαιρα, αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές του νέου κανονιστικού πλαισίου για τον κλάδο (ν.4364/2016); Ποια είναι η βέλτιστη μορφή εταιρικής διακυβέρνησης ούτως ώστε να αποτελέσει παράγοντα ενίσχυσης των εταιρικών επιδόσεων και όχι τροχοπέδη στην ανάπτυξη;

Οι ασφαλιστικές εταιρίες του σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσουν την διάρκεια αλλά και την ανάπτυξη των εργασιών τους, πρέπει να αντιδρούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες με ετοιμότητα, ευκινησία και με υψηλά επίπεδα προσαρμοστικότητας. Η εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης μόνο εάν σχεδιαστεί σωστά, εάν προσαρμοστεί στις πραγματικές ανάγκες της κάθε εταιρίας και εάν είναι ευέλικτη, ώστε να επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

H Mυρτώ Χαμπάκη και ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας (Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services της SOL Consulting S.A.) είναι εισηγητές του νέου, άκρως επίκαιρου σεμιναρίου «Βασικές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης και η εφαρμογή τους στον Ν.4364/2016», που διοργανώνει την Πέμπτη 30/6 και την Τετάρτη 6/7/2016 το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) στο εκπαιδευτικό του κέντρο. Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής εδώ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*