ΕΚΠΑ: Εξ αποστάσεως πρόγραμμα για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) και το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ανακοίνωσαν τη διοργάνωση ενός νέου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με τίτλο «4η Ευρωπαϊκή Οδηγία κατά του Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας».

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 30 ώρες, κατανεμημένες σε 2 εβδομάδες, και μεταξύ άλλων στοχεύει στο να κατανοήσει ο εκπαιδευόμενος τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/849, καθώς και τις διαφορές της από την 3η Οδηγία, που πλέον καταργείται.

Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει τον Μάιο, ενώ η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τις 4 Απριλίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο 319125_2016 – 197959 – Εγκύκλιοι και στην ιστοσελίδα http://www.compliance.econ.uoa.gr/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*