Πρόγραμμα Transit CARGO από την Interlife

Το πρόγραμμα Transit Gargo προσφέρει τρία είδη (3)  ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σύμφωνα με τις ρήτρες (Α,Β,C) του Ινστιτούτου των  Άγγλων ασφαλιστών, το καθένα κατάλληλα σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Transit C.M.R.

Το πρόγραμμα παρέχει την δυνατότητα στο μεταφορέα να ασφαλίσει την ευθύνη της μεταφοράς εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτων. Το όχημα περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και διευκρινίζεται εάν πρόκειται για Φορτηγό Δημοσίας Χρήσεως που κυκλοφορεί εντός Ελλάδος ή στο εξωτερικό TIR.

Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:

Σύγκρουση ή Πρόσκρουση του Οχήματος,
Ναυάγιο, Πρόσκρουση Πλοίου ή Προσάραξη που είναι συνέχεια της Οδικής Μεταφοράς,
Αιφνίδια Καθίζηση του Εδάφους,
Πτώση Χιονοστιβάδας, Κεραυνού, Υπερχείλιση Ποταμών,
Πυρκαγιά, Έκρηξη, Σεισμός, Ηφαιστειακή Έκρηξη,
Κατάρρευση Γεφυρών, Σηράγγων ή Κτιρίων,
Ποιοτική Αλλοίωση Εμπορευμάτων (αφορά ψυγεία)
·         Εναλλακτικά μπορούν να συμπεριληφθούν οι καλύψεις Ολικής κλοπής, μερικής κλοπής, ζημίες κατά την φορτοεκφόρτωση και μικροζημιές.

Transport Plus

Το Transport Plus είναι ένα ειδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Μεταφορέα, το οποίο απευθύνεται σε Μεταφορικές Εταιρίες, σε Ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών καθώς και σε Ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. Εθνικών Μεταφορών με δικαίωμα να πραγματοποιούμε μεταφορές και στις γειτονικές χώρες, (Αλβανία, FYROM, Σερβία, Βουλγαρία κ.α.).

Σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει την ασφάλιση του Μεταφορέα αλλά και του ίδιου του Οχήματος. Αναλυτικότερα παρέχει:

Tην Ευθύνη για τυχόν ζημίες που θα υποστούν τα εμπορεύματα τρίτων που μεταφέρουν (Αστική Ευθύνη Μεταφορέα)
Τις Ζημίες του ιδίου οχήματός τους (Teilkasko ή Vollkasko)
Τις δικαστικές & δικηγορικές δαπάνες για διεκδικήσεις ή αντικρούσεις σχετικά με το όχημά τους (Νομική Προστασία Οδηγού/Οχήματος)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*