“Συνέργιες δημοσίου & ιδιωτικού τομέα στην υγεία” – Η Ολλανδική εμπειρία”

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος σε συνεργασία με τον ΣΕΒ σύνδεσμο επιχειρήσεων και βιομηχανιών και τον Ελληνο – Ολλανδικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Σύνδεσμο πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Συνέργιες Δημοσίου & Ιδιωτικού τομέα στο χώρο της Υγείας διεθνώς – Η ολλανδική εμπειρία», την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2015. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της οικονομικής ζωής της χώρας, της ασφαλιστικής αγοράς και της αγοράς υπηρεσιών υγείας.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν οι κ.κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Θ. Φέσσας, Πρόεδρος του ΣΕΒ, Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος του Ελληνο – Ολλανδικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Συνδέσμου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και Μέλος Δ.Σ. του ΣΕΒ οι οποίοι τόνισαν την αξία των συνεργιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για όλα τα μέρη και ιδιαίτερα για τους πολίτες.

Ο κ. Δ. Μαζαράκης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής, Υγείας και Συντάξεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος στην εισαγωγή του τόνισε πως η ιδιωτική ασφάλιση διαθέτει τεχνογνωσία και εμπειρία και μπορεί να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό μηχανισμό διαχείρισης των παροχών υγείας με σημαντικά οφέλη για το κράτος και τους ασφαλισμένους. Η διεθνής εμπειρία διαθέτει δοκιμασμένα μοντέλα συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία με την κατάλληλη τροποποίηση μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις δυνατότητες της Ελλάδας.

Ο κ. J. Breit, Health Care Policy Advisor της Ολλανδικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος Υγείας που λειτουργεί στην Ολλανδία από το 2006. Το σύστημα αυτό είναι μία σύμπραξη του δημοσίου με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, στην ουσία αποτελεί μία ιδιωτική ασφάλιση υγείας με κρατικές προδιαγραφές και εγγυήσεις που διασφαλίζουν την κοινωνική αλληλεγγύη. Το σύστημα υγείας της Ολλανδίας περιλαμβάνει σημαντικές παροχές για τους ασφαλισμένους, είναι υποχρεωτικό για όλους τους πολίτες και χρηματοδοτείται από τους ασφαλισμένους. Το Κράτος χρηματοδοτεί πλήρως το κόστος συμμετοχής των παιδιών έως 18 ετών ενώ ενισχύει τους οικονομικά ασθενείς πολίτες που δεν δύνανται να πληρώσουν το ασφάλιστρο. Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα υποχρεούνται να ασφαλίζουν όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατάστασης υγείας ή φύλου. Το ολλανδικό σύστημα υγείας, τέλος, προωθεί τον ανταγωνισμό τόσο μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών όσο και των παρόχων υγείας.

Ο κ. T. Sackville, CEO του International Federation of Health Plans αναφερόμενος στο παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, της Αμερικής και άλλων χωρών τόνισε πως η εμπειρία έχει αποδείξει πως η ιδιωτική επιχειρηματικότητα φέρει καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση και οργάνωση του συστήματος υγείας σε σχέση με το Κράτος. Για τη μετάβαση, όμως σε ένα σύστημα σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, πολύς χρόνος και ισχυρή πολιτική βούληση.

Η κ. Μπ. Αθανασοπούλου, Indirect Channels Manager Greece, Cyprus, Malta and Account Manager IS, Philips Hellas, παρουσίασε το πρόγραμμα τηλεπαρακολούθησης ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια που πραγματοποιεί η Philips σε συνεργασία με ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην Ολλανδία. Το πρόγραμμα αφορά σε ειδική πλατφόρμα που συνδέει τους ασθενείς με τους ιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό μέσω οθόνης και ίντερνετ. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού είχε θετικά αποτελέσματα τόσο στην πορεία του ασθενών όσο και στο οικονομικό σκέλος.

Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Γ. Βελιώτης, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας Υγείας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενώ η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Interamerican το οποίο παραχωρήθηκε ευγενώς για τη φιλοξενία αυτής της ειδικού ενδιαφέροντος για τον ασφαλιστικό κλάδο υγείας εκδήλωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*