ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Πρωτοπορεί στην νέα ασφαλιστική εποχή

Η παροχή ολοκληρωμένης και ποιοτικής υπηρεσίας στους πελάτες και τους ασφαλιστές συνεργάτες αποτελεί στόχο που επιδιώκει, επιτυγχάνει και διαρκώς εμπλουτίζει η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ.

Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση της εταιρείας έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά επενδύσεων τόσο στην εσωτερική λειτουργική δομή της, όσο και σε τεχνολογικές υποδομές ενώ συνεχίζει προς αυτή την κατεύθυνση τις δράσεις της. Παράλληλα δίνει έμφαση και επικοινωνία των όσων συντελούνται στην εταιρεία προς τους συνεργάτες και τα στελέχη προκειμένου να αξιοποιηθούν και να αποδώσουν οφέλη στην ανάπτυξη της εταιρείας. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Υδρογείου, κ. Παύλο Κασκαρέλη, η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ επενδύει στην τεχνολογία αποβλέποντας στην διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των ασφαλιστικών προϊόντων που προσφέρει.

Να σημειωθεί ότι, η εταιρεία δίνει βάρος και στην φερεγγυότητά της και στην αξιοπιστία της που αποτελούν βασικές αρχές της εταιρικής λειτουργίας και αποδεικνύονται εμπράκτως στους ασφαλισμένους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία διαθέτει στους ασφαλισμένους της την υπηρεσία «γέφυρα ζωής» που πρόκειται για ασφαλιστικό πρόγραμμα που παρέχει άμεση ιατρική βοήθεια και υγειονομική μεταφορά σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Το πρωτοποριακό αυτό ασφαλιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει αερομεταφορά, μεταφορά με ασθενοφόρο και υποστήριξη από συντονιστικό κέντρο βοηθείας.

Επίσης η Υδρόγειος συμπεριλαμβάνει στις παροχές της προς τους πελάτες της και την τεχνολογική εφαρμογή “Ydrogios Asfalistra” για κινητά και tablets. Μέσω αυτή ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υπολογίσει τα ασφάλιστρά του, να ενημερωθεί για σχετικά θέματα και να βρει και τον συνεργάτη της εταιρείας που βρίσκεται πλησιέστερα ώστε να επικοινωνήσει για περισσότερες πληροφορίες. Έμφαση δίνει η εταιρεία και στην κάλυψη σύγχρονων αναγκών που αναπτύσσονται στην αγορά. Έτσι, έχει δημιουργήσει το «πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων εστίασης και τροφίμων» ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται στην διαδικασία δημιουργίας και άλλων ασφαλιστικών προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία επενδύει στο μέλλον, στηρίζεται στην διαμεσολάβηση και επενδύει σε αυτήν. Παράλληλα για λόγους απόλυτης ανταπόκρισης με τις νέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις συνεργάζεται με την SAS απολαμβάνοντας την υπηρεσία “sas risk management for insurance”. Μέσω αυτή η ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ μπορεί να υπολογίζει με ακρίβεια τα όσα απαιτούνται και πρέπει να πληροί. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις, να μειώσει τους χρόνους υλοποίησης ενεργειών, και γενικά να ανταποκριθεί καίρια και ολοκληρωμένα στα όσα ορίζει η οδηγία Solvency.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*