ΔιαΝέοσις: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για το ΕΣΥ

Τον δημόσιο τομέα Υγείας εξακολουθούν να εμπιστεύονται οι Έλληνες Πολίτες στα δύσκολα, παρά τα προβλήματα στο ΕΣΥ,  όπως καταγράφεται στο τρίτο μέρος της δημοσκοπικής έρευνας «Τι πιστεύουν οι Έλληνες – 2024». Βέβαια,τα προβλήματα καταγράφονται στην δημοσκόπηση της διαΝέοσις σε ότι αφορά τα νοσοκομεία και τους φορείς δημόσιας Υγείας, καθώς δείχνουν να είναι χαμηλά στην ικανοποίηση των πολιτών.

Στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν οι απόψεις των Ελλήνων για ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, το σύστημα υγείας, τα εργασιακά και την καθημερινότητά τους. Οι συμμετέχοντες απάντησαν ερωτήσεις για  πτυχές της εφαρμοσμένης πολιτικής στην υγεία, στην εκπαίδευση, στη δημόσια διοίκηση,  κ.ά.  Στα ερωτήματα που κλήθηκαν να απαντήσουν είναι «Πώς βλέπουν όμως οι πολίτες το κράτος και τη δημόσια διοίκηση; Ποιες πλευρές του αξιολογούν περισσότερο ή λιγότερο θετικά;» Σε αυτό το σημείο οι απαντήσεις για τον τομέα της Υγείας  είναι απογοητευτικές αφού στην αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, τις περισσότερες θετικές και μάλλον θετικές γνώμες συγκεντρώνουν τα ΚΕΠ (85,2%) και έπεται το gov.gr (82%), ενώ τα δημόσια νοσοκομεία έρχονται έβδομα στην κατάταξη των υπηρεσιών! Θετικά και μάλλον θετικά απαντά μόνο το 32,2% των πολιτών. Επομένως το 67,3% των συμμετεχόντων αξιολογούν αρνητικά το σύστημα υγείας.

Περισσότερα στο virus.com.gr