Ρελάνς αντασφαλιστών το 2024

της Ελενας Ερμείδου

Επιβραδύνονται οι αυξήσεις στα αντασφάλιστρα στον κλάδο περιουσίας και, ειδικότερα των καταστροφών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Fitch, κατά την περίοδο των ανανεώσεων το νέο έτος σε μέσο όρο οι αυξήσεις δεν θα ξεπεράσουν το 10% για τα συμβόλαια που θα ανανεωθούν τον Ιανουάριο του 2024.

Βελτίωση προοπτικών στα θεμελιώδη μεγέθη

Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει την βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και των περιθωρίων κερδοφορίας των αντασφαλιστικών, ως αποτέλεσμα των βελτιωμένων όρων και προϋποθέσεων στο underwriting, καθώς και των εσόδων από επενδύσεις, τα οποία υπολογίζει να είναι άνω των μέσων αποδόσεων. Ως εκ τούτου για την Fitch, η αγορά αντασφάλισης τόσο το 2023, όσο και στην διάρκεια του 2024 θα καταγράφει συνεχείς βελτιώσεις στα θεμελιώδη της.

Οι αντασφαλιστές δεν θέλουν τους μικρούς κινδύνους

O οίκος αξιολόγησης παρατηρεί ότι οι ασφαλισμένες απαιτήσεις για φυσικές καταστροφές είναι πιθανό να ξεπεράσουν ξανά τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023, ωστόσο, οι μεγάλοι παγκόσμιοι αντασφαλιστές θα έχουν λιγότερες απώλειες από φυσικές καταστροφές το 2023 έναντι του 2024. Αυτό, γιατί οι παγκόσμιοι αντασφαλιστές έχουν πολύ χαμηλότερη έκθεση (χαμηλότερο μερίδιο) στις  φυσικές καταστροφές μικρού και μεσαίου μεγέθους και, αυτό δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, αναφέρει, μέσα στο 2024. «Η όρεξη των αντασφαλιστών» γράφει «θα παραμείνει περιορισμένη για τα χαμηλότερα επίπεδα κινδύνων».

Οι εισροές κεφαλαίων φρενάρουν την μεγάλη άνοδο των τιμών

Οι παραδοσιακοί αντασφαλιστές στρέφονται, προσθέτει περισσότερο προς τα υψηλότερα επίπεδα καταστροφικών κινδύνων ακινήτων, με τους εναλλακτικούς αντασφαλιστές να συμπληρώνουν τις καλύψεις με εισροές κεφαλαίων.  Αυτό, κυρίως είναι που θα δημιουργήσει μικρότερες ανοδικές πιέσεις στις τιμές των αντασφαλίστρων κατά τις ανανεώσεις  των συμβάσεων τη 1η Ιανουαρίου 2024.

Αντανάκλαση στον δείκτη ζημιών το 2023 και 2024

Αναφερόμενη η Ftich στον δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα καθαρά αντασφαλίστρα, (combined ratio) υπογραμμίζει ότι κατά το τέλος του 2023 ο δείκτης θα σημειώσει μία βελτίωση της τάξης των 5,5 ποσοστιαίων μονάδων και, αυτό  λόγω της μειωμένης κάλυψης των ζημιών από φυσικές καταστροφές, ωστόσο εκτιμάται ότι θα αυξηθεί μέσα στο 2024 κατά περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2024.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*