Με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ταξίδεψαν στο εξωτερικό 345.829 ασφαλισμένοι το 2022

Με την ασφάλεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας ταξίδεψαν στο εξωτερικό 345.829 ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ το 2022, καθώς η κάρτα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής για όσους διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

Ήδη, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα ενεργά αιτήματα χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με αποτέλεσμα, μέχρι το τέλος του 2023, να έχουν χορηγηθεί πάνω από 300.000 Ευρωπαϊκές Κάρτες Ασφάλισης Ασθενείας.

Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, καθώς και εκείνες που αφορούν σε εγκυμοσύνη και τοκετό.

Διευκρινίζεται ότι, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή δαπάνες, όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων.

Ομοίως, δεν καλύπτει τις δαπάνες στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι ταξιδεύουν ειδικά, για να λάβουν ιατρική περίθαλψη.

Πρόκειται για μία δωρεάν κάρτα που αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τους ασφαλισμένους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία και Βρετανία.

Ωστόσο, για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, είναι υποχρεωμένοι να μεριμνήσουν και οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν τις σπουδές ή/και την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό, μέσω του προγράμματος Erasmus.

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας έχει μέγιστη διάρκεια ενός έτους από την έκδοσή της και δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα. Τα μόνα προσωπικά στοιχεία, που αναγράφονται σε αυτήν, είναι το ονοματεπώνυμο της/του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης.

Για τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, οι ασφαλισμένοι δεν έχουν να κάνουν κάτι περισσότερο από το να υποβάλουν την αίτηση στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας τη θεματική ενότητα: Ασφαλισμένοι → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Ασφαλισμένους → Έκδοση ΕΚΑΑ: https://www.efka.gov.gr/el/eyropaike-karta-asphalises-astheneias-ekaa.

Κατά την καταχώριση της αίτησης:

– εάν η αίτηση αφορά στον άμεσα ασφαλισμένο, στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Άμεσα ασφαλισμένος»,

– σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τον έμμεσα ασφαλισμένο (προστατευόμενο μέλος), στο πεδίο «Προσδιορίστε τον δικαιοδόχο» πρέπει να επιλεγεί «Έμμεσα ασφαλισμένος» και, εν συνεχεία, οι πολίτες πρέπει να καταχωρίσουν τον ΑΜΚΑ και με λατινικά στοιχεία το ονοματεπώνυμο του έμμεσα ασφαλισμένου.

Με την υποβολή της αίτησης, οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και, στη συνέχεια, μέσα σε 5-10 εργάσιμες ημέρες (το αργότερο), θα την παραλάβουν στη διεύθυνση κατοικίας που δήλωσαν κατά την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

Τα σημεία εξυπηρέτησης για την έκδοσή της έχουν διευρυνθεί και είναι κοντά στο σημείο διαμονής των ασφαλισμένων, καθώς η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χορήγησης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ.

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μπορούν να μεταβούν και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), προκειμένου να αιτηθούν τη χορήγησή της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας αφορά κατά κύριο λόγο σε ταξιδιώτες. Όταν η κατοικία των ασφαλισμένων μεταφέρεται σε μία άλλη χώρα, πρέπει να γίνεται εγγραφή εκεί, μέσω του εντύπου S1, αντί της χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας, για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στη χώρα αυτή.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μου ως υπουργός Εργασίας, στόχος μου ήταν να κάνω τη ζωή των ασφαλισμένων καλύτερη. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας παρέχει τη δυνατότητα για τους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν ή να σπουδάσουν σε μία ευρωπαϊκή χώρα να το κάνουν, χωρίς να ανησυχούν για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Δουλεύουμε εντατικά και με σχέδιο μαζί με τον e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αναβαθμισμένες υπηρεσίες αντάξιες των προσδοκιών των πολιτών».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*