Πολυθεματικό και ενδιαφέρον το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου του EIAΣ

Απευθύνεται σε διοικητικά στελέχη και ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας, από κοινού  

Πολυθεματικό και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, το οποίο υλοποιείται σε περιβάλλον webinar, e-learning και φυσικής τάξης, κατά περίπτωση και κατά την επιλογή των σπουδαστών του, σύμφωνα με τον ακόλουθο χρονικό σχεδιασμό:

Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 20,21 & 22 Νοεμβρίου, 10:00 – 15:20

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 16:00 – 19:20, από την Τρίτη, 21 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023

To Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2023 του Ε.Ι.Α.Σ. συνεισφέρει στην περαιτέρω πρόοδο της τεχνογνωσίας των στελεχών της αγοράς μας, διοικητικών και διαμεσολαβητών, από κοινού, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους, της σταδιοδρομίας και των προοπτικών εξέλιξής τους.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*